Bizlifestyle

‘พนักงานพาร์ทไทม์’จ้างรายวัน จะได้รับค่าจ้างเมื่อลาป่วยหรือลาประเภทต่างๆ หรือไม่?

มาทำความเข้าใจพร้อมกันที่นี่สำหรับการจ้างพนักงานพาร์ทไทม์หรือลูกจ้างรายวัน เกี่ยวกับการได้รับค่าจ้างเมื่อลาป่วยรวมถึงลาประเภทต่างๆ ซึ่งปัจจุบันยังมีหลายๆ คนเข้าใจผิดอยู่มาก ทางบทความจึงถือโอกาสนำข้อมูลรายละเอียดมานำเสนอ เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งฝ่ายผู้จ้างและผู้ถูกจ้าง ซึ่งจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายลูกจ้างและเป็นการให้ความรู้นายจ้างในทางกฎหมายไปด้วย

พนักงานพาร์ทไทม์ คืออะไร?

พนักงานพาร์ทไทม์ หรือเรียกอีกอย่างว่าลูกจ้างรายวัน จะมีการจ้างงานกันแบบสัญญาจ้างชั่วคราว อาจมีการกำหนดระยะเวลาในการจ้างเอาไว้ชัดเจน ว่าทำงานเมื่อไรถึงเมื่อไร ให้อัตราจ้างเป็นรายวัน วันไหนมาทำงานก็ได้รับค่าจ้าง วันไหนไม่มาทำงานก็ไม่ได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้พนักงานพาร์ทไทม์บางรายยังอาจได้รับค่าจ้างเป็นแบบรายชั่วโมง ซึ่งจะได้รับค่าจ้างตามเวลาการทำงานจริงอีกต่างหาก ทั้งนี้รูปแบบการจ้างของแต่ละที่อาจแตกต่างกันออกไป เพราะบางแห่งอาจจ่ายค่าจ้างแบบวันต่อวันก็เป็นได้

พนักงานฟูลไทม์ คืออะไร?

พนักงานฟูลไทม์ แตกต่างกับพนักงานพาร์ทไทม์ คือมีอัตราจ้างเป็นรายเดือน สัญญาจ้างระยะยาว หากมีการเลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตรงนี้เองพนักงานพาร์ทไทม์จะไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้ และเป็นข้อได้เปรียบของพนักงานฟูลไทม์ แต่กฎหมายแรงงานในเรื่องของการลาประเภทต่างๆ ทั้งพนักงานพาร์ทไทม์และพนักงานฟูลไทม์ จะได้รับไม่แตกต่างกัน

พนักงานพาร์ทไทม์ มีสิทธิลาป่วยหรือไม่?

นับเป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อย ก็คือคำถามที่ว่าพนักงานพาร์ทไทม์ มีสิทธิลาป่วยหรือไม่ ซึ่งก็แน่นอนว่าลูกจ้างทุกประเภทมีสิทธิที่จะลาป่วยตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี โดยไม่ได้ระบุแบ่งแยกประเภทการจ้าง นั่นก็หมายความว่าลูกจ้างทุกคนจะได้รับสิทธินี้เหมือนกัน

พนักงานพาร์ทไทม์ ลากิจได้ไหม?

นอกจากการลาป่วย อีกหนึ่งประเภทการลาก็คือลากิจ เพื่อไปทำกิจธุระที่สำคัญ และไม่สามารถทำในวันหยุดได้ ซึ่งกฎหมายแรงงานไม่ได้กำหนดจำนวนวันเอาไว้ชัดเจน ว่าลูกจ้างสามารถลาได้กี่วันในหนึ่งปี แต่ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือพนักงานฟูลไทม์ได้รับสิทธินี้แน่นอน แต่อาจยังไม่มั่นใจว่าแล้วพนักงานพาร์ทไทม์จะสามารถลากิจได้หรือไม่ได้กันแน่ คำตอบคือสามารถลาได้เช่นกัน โดยกฎหมายแรงงานก็คุ้มครองสิทธิในเรื่องของการลากิจพนักงานพาร์ทไทม์

พนักงานพาร์ทไทม์ ลาคลอด ลาทำหมัน ได้ไหม?

เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนไม่รู้เลยว่า นอกจากการลาป่วยและลากิจ พนักงานพาร์ทไทม์ก็สามารถลาคลอดและลาทำหมันได้เช่นเดียวกับพนักงานฟูลไทม์ กฎหมายแรงงานกำหนดเอาไว้ให้ลูกจ้างสามารถลาประเภทนี้ได้ โดยไม่ได้มีการระบุข้อยกเว้นสำหรับพนักงานพาร์ทไทม์หรือลูกจ้างรายวันแต่อย่างใด ดังนั้นพนักงานพาร์ทไทม์ก็มีสิทธิที่จะใช้สิทธิประเภทนี้ได้

พนักงานพาร์ทไทม์ เมื่อลาแล้วจะได้รับค่าจ้างหรือไม่?

จากที่อธิบายไปในข้างต้น สรุปได้ว่าพนักงานพาร์ทไทม์เองก็มีสิทธิที่จะลาป่วย ลากิจ และลาประเภทอื่นๆ ได้ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดเหมือนกับพนักงานฟูลไทม์ โดยไม่มีข้อแตกต่างในเรื่องของจำนวนวันลา แต่ก็มีคำถามต่อมาว่าลาแล้วจะได้ค่าจ้างหรือไม่ สมัยนี้จึงมีการนำโปรแกรมคิดเงินเดือนพนักงานเข้ามาประยุกต์ใช้ ทำให้การคำนวณค่าจ้างเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนมีความสะดวกมากขึ้น มาทำความเข้าใจในหัวข้อนี้ไปพร้อมๆ กันเลย

กฎหมายแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างให้มีสิทธิลาป่วยได้ไม่เกิน 30 วัน/ปี โดยลูกจ้างที่ลาป่วยจะได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วยด้วย แม้ว่าในวันนั้นจะไม่ได้มีการมาทำงานแต่อย่างใด โดยกฎหมายแรงงานไม่ได้มีการแบ่งแบกประเภทของลูกจ้าง ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นพนักงานประจำเท่านั้น แต่ลูกจ้างรายวันก็มีสิทธิที่จะลาป่วยและได้รับค่าจ้างเช่นกัน เป็นสิทธิที่ได้รับแบบเท่าเทียมกันทุกประการ

ต่อมาในเรื่องของการลากิจ กฎหมายแรงงานไม่ได้กำหนดว่าลูกจ้างสามารถลากิจได้กี่วัน แต่กำหนดว่าลูกจ้างมีสิทธิลาไปทำกิจธุระได้ โดยลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน/ปี ลูกจ้าง ณ ที่นี้ ไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าต้องเป็นลูกจ้างแบบไหน แต่เป็นสิทธิที่ลูกจ้างทุกคนจะต้องได้รับเช่นกัน นั่นหมายความว่าแม้จะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ ก็สามารถลากิจได้โดยยังได้รับค่าจ้างอยู่ แต่จะได้รับไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน/ปี ในวันที่ลากิจ

สำหรับการลาคลอด กฎหมายแรงงานคุ้มครองลูกจ้างให้สามารถลาคลอดได้ 98 วัน โดยลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง 45 วันในระหว่างลา ซึ่งสิทธินี้ลูกจ้างทุกคนก็จะได้รับเหมือนกัน รวมถึงพนักงานพาร์ทไทม์ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการลาทำหมัน ที่ลูกจ้างทุกคนจะได้รับค่าจ้างตามจำนวนวันที่ระบุในใบรับรองแพทย์ และการลาประเภทอื่นๆ ที่ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง แม้ไม่ได้ทำงานก็ตาม เป็นสิทธิของลูกจ้างทั้งพนักงานพาร์ทไทม์และฟูลไทม์ได้รับความคุ้มครองแบบเท่าเทียมกันทุกประการ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจ้างแบบรายวัน อาจมีข้อแตกต่างกันออกไปในแต่ละแห่ง เช่น การจ้างรายวันในระยะเวลาเพียง 10 วัน หากลูกจ้างลางานสัก 3 วัน ก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่องานนั้นๆ ได้ ซึ่งก็ต้องแยกเป็นกรณีไป ในทางกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างอาจมีสิทธิได้รับค่าจ้าง แต่ในทางความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อนายจ้าง กฎหมายแรงงานก็คุ้มครองในส่วนนั้นเช่นกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นควรมีการตกลงกันให้ชัดเจนก่อนเริ่มงาน

ดังนั้นพนักงานพาร์ทไทม์ทุกคนควรตระหนักในเรื่องนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง ส่วนตัวนายจ้างเองก็ควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ เพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะถ้าหากไม่อนุญาตให้ลูกจ้างลางานได้ตามกฎหมาย หรือไม่จ่ายค่าจ้างในวันที่ลาก็มีความผิดได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างตามมา โดยเฉพาะในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ส่วนตัวพนักงานเองก็ควรลาอย่างสมเหตุสมผล

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: