Auto

ผู้ใช้ EV เฮ! ‘OR’ ขยายจุดชาร์จไฟฟ้าอีก 450 ต้ังเป้าทะลุ 7,000 จุดใน 8 ปี

OR สปีดจุดชาร์จไฟฟ้าให้ถึงเป้าหมาย 450 แห่งในปีนี้จากปัจจุบัน 115 แห่ง พร้อมเพิ่มความสามารถให้ศูนย์ FIT Auto ซ่อมและดูแลยานยนต์ไฟฟ้าได้ เพื่อรองรับรถ EV ขยายตัว

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า เพื่อตอบสนองความต้องการในการเลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค รวมถึงเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด และเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) จึงวางแผนรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าด้วยการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ EV Station PluZ

“โออาร์ได้วางแผนการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Station PluZ ให้มากขึ้นจากปัจจุบัน 115 แห่ง กลายเป็น 450 แห่ง จำนวน 500 เครื่องชาร์จ ภายในปี 2565 นี้ พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยาย EV Station PluZ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมาย 7,000 เครื่องชาร์จ ในปี 2573”

สำหรับ EV Station PluZ ให้บริการด้วยเครื่องชาร์จรูปแบบ Normal Charge ที่มีหัวชาร์จประเภท Type 2 ตามมาตรฐานของประเทศไทย กำลังไฟ 7.4 กิโลวัตต์ เมื่อปี 2561 และรูปแบบ Quick Charge ทั้งแบบ CCS Combo และ ChadeMo ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น EV Station PluZ สำหรับการใช้งานที่สถานีชาร์จ EV Station PluZ และรองรับการวางแผนเดินทาง ผ่านระบบนำทางไปยัง EV Station PluZ ที่เปิดให้บริการอยู่ตามเส้นทางต่างๆ โดยสามารถทำการจองเพื่อเข้าชาร์จ เริ่ม-หยุดการชาร์จ ชำระเงิน และการตรวจสอบประวัติการใช้งาน ได้ด้วยแอปพลิเคชันเดียว สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และเว็บแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ

สำหรับอัตราค่าบริการ ประกอบด้วย ค่าชาร์จ และค่าจองชาร์จล่วงหน้า (สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าชาร์จตามช่วงเวลาที่กำหนด)

ค่าชาร์จ: คำนวณตามปริมาณการชาร์จไฟจริง โดยกำหนดราคาตามช่วงเวลาการใช้งาน (TOU) อ้างอิงตามค่าไฟที่เรียกเก็บจากทางการไฟฟ้า

ช่วง Peak ราคา 7.5 บาทต่อหน่วย สำหรับ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.

ช่วง Off-Peak 4.5 บาทต่อหน่วย สำหรับ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน

ค่าจองเวลาชาร์จล่วงหน้า 20 บาท ต่อช่วงเวลา: เพื่อให้ชาร์จไฟได้แน่นอน และไม่เสียเที่ยวในการเดินทาง ลูกค้าสามารถเลือกจองเวลาชาร์จก่อนล่วงหน้า และเข้าชาร์จภายใน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง

 

 

หากลูกค้าเข้าใช้บริการภายใน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง ระบบจะคืนค่าจองเป็นส่วนลดค่าชาร์จในรอบการจองนั้น

หากลูกค้าเข้าใช้บริการเกิน 10 นาทีแรก ของรอบเวลาที่จอง ระบบจะปลดล๊อครายการจองในรอบเวลานั้น และมอบสิทธิให้กับลูกค้า Walk in แทน ทั้งนี้ ลูกค้าที่จองยังคงสามารถเข้าชาร์จในรอบเวลานั้นได้ ในฐานะลูกค้า Walk in ตามคิว โดยระบบจะยังคงคืนค่าจองเป็นส่วนลดค่าชาร์จในรอบการชาร์จนั้น

หากลูกค้าไม่มีการเข้าใช้บริการในรอบเวลาที่จองไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจองที่มีการทำรายการมาล่วงหน้า

หากรายการค่าชาร์จของรอบเวลาที่จองไว้ต่ำกว่าค่าจอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคงเหลือของค่าจอง

นอกจากนั้นยังมีการจัดตั้ง ศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการ FIT Auto Academy เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรประจำศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ทั้ง 80 สาขาทั่วประเทศ ให้มีความสามารถซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าโออาร์จะมีเทคโนโลยีและบริการต่าง ๆ รองรับการใช้งานอย่างครบวงจร

Related Articles

Back to top button
X