Biznews

ผู้ปกครองต้องรู้!’เงินอุดหนุนบุตร’พ.ย.65 เข้าบัญชี พ่อ-แม่ 10 พ.ย. นี้

เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรประจำเดือน พ.ย. 65 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พ.ย. 65 ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพุธ ที่ 10 พ.ย. 65 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือน ธ.ค. 59 เป็นต้นไป)

จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ต.ค. 65

จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ข้อแนะนำ

หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: