Biz PR

ผู้บริหารซีพีเอฟ รับรางวัล “สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรเกียรติยศ”

น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สัตวแพทย์บริการวิชาการสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับรางวัล “สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเกียรติยศ” (Life-time Achievement Award) จาก สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ที่มอบให้แก่สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรที่สร้างคุณประโยชน์ ชื่อเสียง และเกียรติยศอันดี แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ กล่าวว่า รางวัล “สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มเกียรติยศ” เป็นรางวัลใหญ่ที่มอบให้แก่สัตวแพทย์ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร โดยได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นผู้รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนเอง และมีการแสดงออกเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งชีวิตส่วนตัวและการงาน ทำประโยชน์ต่อองค์กรและวิชาชีพของตนเอง
“ขอบคุณสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย ที่ได้มอบรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ขอให้สัตวแพทย์ทุกท่านมุ่งมั่นในวิชาการทางด้านสัตวแพทย์ ยึดมั่นในความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ และขอให้รับผิดชอบในคำแนะนำรวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้าของฟาร์ม ที่สำคัญต้องทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการผลิตเนื้อสุกรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเชื่อมั่นว่า ทุกความสำเร็จมักจะเกิดจากความรู้พื้นฐานทางด้านสัตวแพทย์ที่มีอยู่ทั้งสิ้น” น.สพ.ดำเนิน กล่าว
ทั้งนี้ น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ อันเป็นที่ยอมรับ อาทิ 1. กำจัดโรค Aujeszky’s disease 2. ขยายฟาร์มปลอดโรค PRRS 3. เป็นผู้สอนหลักสูตรพัฒนาผู้นำ ณ สถาบันผู้นำซีพี (CPLI) 4. ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และ 5. เป็นวิทยากรให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนบทบาทต่อสังคม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรต่างๆ อาทิ ที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ด้านผลงานวิชาการและงานวิจัย รวมทั้งรางวัลที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น 1. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้ความรู้ แนะนำการเฝ้าระวังโรค African Swine Fever (ASF) จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 2. โครงการการตรวจหายีนดื้อยาที่สำคัญของคนในฟาร์มสุกร รวมทั้งในโปรไบโอติกที่ให้ในฟาร์มสุกร และโครงการผลิตเนื้อสุกรปลอดยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง (Raised without Antibiotics : RWA) “หมูชีวา” หรือ Cheeva Pork นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ จากแบรนด์ยูฟาร์ม ของซีพีเอฟ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล Chairman Award 2022 จากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในด้านการจัดการโรค ASF แบบบูรณาการ อีกด้วย./

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: