Financial

ป๋ามาก!ส่อง 2 บริษัทดัง ‘แจกเงินพนักงาน’สูงสุด 5 เดือน!

ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้หลายบริษัทได้ออกมาตรการช่วยเหลือ พนักงาน ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น รวมไปถึงการ “แจกเงินพนักงาน” เพื่อช่วยเหลือ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TIPLIFE โพสต์เฟซบุ๊กแฟนเพจ ประกาศว่า ทิพยประกันชีวิต “แจกเงินพนักงาน” ช่วยเหลือค่าครองชีพ พนักงาน ด้วยความห่วงใยในพนักงานของทิพยประกันชีวิต ต่อสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตที่ปรับสูงขึ้นของพนักงาน โดยเฉพาะ พนักงาน ระดับปฏิบัติการ

บริษัทจึงช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับ พนักงาน ระดับปฏิบัติการในอัตราเดือนละ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนส.ค.ติดต่อกันไปจนถึงเดือนธ.ค.65

ทิพยประกันชีวิต ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อพนักงานมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี ย่อมมีพลังในการดูแลรับใช้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังความมั่นคงและยั่งยืนต่อธุรกิจประกันอย่างแท้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ปลุกกระแสจากธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประกาศแจกเงินพนักงาน ช่วยค่าครองชีพระ​​ดับ Staff และ Officer คนละ 4,000 บาท หลังเผชิญค่าสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงขึ้น โดยจะจ่ายเข้าบัญชี 1 ก.ย.นี้

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่งสารถึงพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ ในหัวข้อ สารจาก “คุณกฤษณ์” โดยระบุว่า เรียน เพื่อนพนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกท่านครับ

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งข่าวดีให้เพื่อน พนักงาน ได้รับทราบครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อันส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตโดยรวมของพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ

ด้วยความห่วงใยต่อเพื่อนพนักงาน และความต้องการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่อนพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าว โดยสอดคล้องกับทฤษฎีเก้าอี้ 3 ขา ที่มีพนักงานของธนาคารเป็นหัวใจสำคัญ ตามที่ผมได้แถลงไว้ในวัน Townhall ที่ผ่านมา จึงได้มีมติเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการธนาคาร และฝ่ายจัดการ ซึ่งได้พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียว เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท ให้กับพนักงานธนาคารในระดับชั้น Staff และ Officer หรือเทียบเท่า โดยจะทำการจ่ายเข้าบัญชีของพนักงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2565 นี้

ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถเสมอมา และผมมีความเชื่อมั่นว่า เราจะร่วมมือกันสร้างให้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ของเราเป็น ธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ Be A Better Bank และขอให้ทุกคนมีความภูมิใจในการเป็นพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ครับ

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: