Auto

ป่าทำไมต้องปลูก”ลามิน่า ฟิล์ม”เฉลย 10 ปีปลูกป่า450ไร่

โครงการซีเอสอาร์ ของ “เสี่ยจันทร์ ” จันทร์นภา สายสมร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่ ที่ดำเนินงานต่อเนื่องมาถึง10ปีติดต่อกัน ทำไมเขาถึง ตั้งมั่นใจที่จะทำการปลูกป่าอย่างมุ่งมั่นเช่นนี้

นอกเหนือจากการเติบโตทางธุรกิจแล้ว สิ่งหนึ่งที่ลามิน่ามุ่งมั่นมาตลอดนับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจมาตลอดกว่า 2 ทศวรรษคือ การเติบโตเคียงคู่สังคมไทย รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมในภาพรวม ซึ่งบริษัทฯ ขอยืนยันที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทยต่อไป ซึ่งโครงการรักษ์โลกกับลามิน่า นัั้นจัดทำเพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมลดปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันเปรียบเสมือนการติดฟิล์มกรองแสงเพื่อช่วยลดความร้อนให้กับโลก โดยได้แนวคิดมาจากการติดฟิล์มเพื่อลดความความร้อนในรถยนต์และอาคารบ้านเรือน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายฟิล์มกรองแสงได้นำมาใช้ในการดำเนินโครงการนี้”นางสาวจันทร์นภาระบุ

 

ขายฟิล์มแต่สร้างป่า 450 ไร่

ผู้นำตลาดฟิล์มติดรถยนต์ในตลาดเมืองไทย เล่าต่อว่า นับตั้งแต่เริ่มโครงการแรกในปี พ.ศ.2551 “รักษ์โลกกับลามิน่า”ได้คืนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้ประเทศไทยไปแล้วกว่า 450 ไร่ นับเป็นต้นไม้กว่า 100,000 ต้น รวมถึงยังได้ขยายขอบเขตของโครงการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโป่งเพื่อเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า หรือแม้แต่การปลูกปะการังเพื่อช่วยฟื้นฟูทะเลไทยในโครงการที่ดำเนินการก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการรักษาสภาพทางนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยลามิน่าริเริ่มโครงการนี้ด้วยความตั้งใจที่จะปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรักสิ่งแวดล้อม เกิดความหวงแหนและเล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของมนุษย์

จันทร์นภากล่าวอีกว่า โครงการรักษ์โลกกับลามิน่าที่ได้ดำเนินงานมาถึงปีที่ 10 นี้ เกิดขึ้นได้จากความช่วยเหลือในทุกภาคส่วน ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณกรมป่าไม้ พี่ๆ น้องๆ กลุ่มกระทิงโทน ครอบครัวลามิน่าฟิล์ม ทั้งศูนย์ตัวแทนจำหน่าย โชว์รูมรถยนต์ทั่วประเทศ กลุ่มลามิน่าฟิล์มแฟนเพจ และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ใช้ฟิล์มกรองแสงลามิน่าทุกคน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการติดฟิล์มลามิน่า ได้นำมาร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดสภาวะโลกร้อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ปีที่10 จัดอีก50ไร่

ส่วน โครงการรักษ์โลกกับลามิน่า ปีที่ 10 ติดฟิล์มให้โลก นับเป็นปีที่พิเศษสุด เนื่องจากแปลงปลูกป่าที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาเกี่ยวกับการพัฒนาป่าไม้ทั้งหมด มาเป็นแปลงเพื่อการศึกษาวิจัยและสาธิตรูปแบบการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา โดยมีพื้นที่ปลูกป่าเพิ่มเติม 50 ไร่ พื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมาและนับได้ว่าเป็นแปลงแรกในประเทศไทยที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาป่าไม้ไทย ซึ่งการปลูกป่าแต่ละประเภทจะช่วยสร้างประโยชน์ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะภูมิสังคม

โดยมีการแบ่งแปลงปลูกออกเป็น 11 รูปแบบ ตามแนวคิดหลัก ได้แก่ แปลงปลูกป่าในใจคน หญ้าแฝก ปลูกป่าบนที่สูง ยางนาราชาแห่งไม้ถวายราชาแห่งแผ่นดิน ปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ปลูกป่าบนไหล่เขา ปลูกไม้โตเร็วเป็นพี่เลี้ยง ปลูกไม้หลายชั้นเรือนยอด การสร้างป่าเปียกเป็นแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำ และการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

 

โดยในแต่ละแปลงปลูกนั้นจะมีจุดสื่อความหมายให้ผู้ที่จะศึกษาได้รับความรู้และเข้าใจ เช่น ปลูกป่าในใจคน คือ การจะปลูกป่าได้ต้องปลูกป่าในใจคนก่อนให้คนเข้าใจในความสำคัญของป่าไม้ เพื่อลดการทำลาย แล้วร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หรือหัวข้อที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง หมายถึง ปลูกป่าอย่างที่หนี่งเพื่อใช้สอย อย่างที่สองใช้กิน อย่างที่สามใช้ในทางเศรษฐกิจ ประโยชน์สี่อย่างคือ นอกจากใช้สอย ใช้กิน ใช้ทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำนั่นเอง
นอกจากนี้ยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดูแลพื้นป่าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องอีก 2 ปี เพื่อการบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการปลูกป่าในโครงการนี้มีอัตรารอดและเติบโตสูงถึง 95%

สำหรับ บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่า ฟิล์มกลุ่มพิเศษลูมาร์ ผลิตโดยซีพีฟิล์มอิงค์ มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ในเครือบริษัท อีสท์แมน เคมิคัล จากสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระธูเล่ จากสวีเดน ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องรถยนต์ เรือ อากาศยาน ไทรบอส จากอังกฤษ ผลิตภัณฑ์ลำโพงติดรถยนต์ระดับไฮเอนด์ โซนิค ดีไซน์ จากญี่ปุ่น และฟิล์มนิรภัยติดกระจกด้านนอกรถ เบรย์ จากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: