Biznews

ปิดฉากห้างร้างกลางกรุง! รื้อ’ห้างสรรพสินค้าบางลำพู’ หลังยื้อมากว่า 30 ปี

นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร (กทม.) เปิดเผยถึงกรณีการรื้อถอนห้างบางลำพูสรรพสินค้าว่า เนื่องจากห้างบางลำพูสรรพสินค้ามีปัญหาฟ้องร้องให้รื้อถอนกันมายาวนาน โดยเมื่อปี 2532 ศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทบางลำพูสรรพสินค้า จำกัด รื้อถอนอาคารส่วนที่ก่อสร้างเกินจากแบบที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าของอาคารประสงค์จะทำการรื้อถอนเอง โดยเริ่มดำเนินการปี 2535 ครบกำหนดแล้วเสร็จปี 2536 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา พบว่าการรื้อถอนยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร จึงได้มีการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน พร้อมเร่งรัดให้เจ้าของอาคารดำเนินการตามกฎหมายมาโดยตลอด

ปัจจุบันโครงสร้างอาคารเริ่มไม่แข็งแรง เนื่องจากขาดการบำรุงรักษามาเป็นเวลานาน อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนและผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง สำนักงานเขตพระนครจึงได้มีการประสานกับเจ้าของอาคารให้เร่งดำเนินการรื้อถอนโดยเร็ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ซึ่งเจ้าของอาคารยินยอมให้ความร่วมมือพร้อมจัดหาผู้รับเหมาเข้าดำเนินการรื้อถอน โดยเบื้องต้นผู้รับเหมาได้เข้าเคลียร์พื้นที่ จัดเก็บขยะ เพื่อความสะดวกในการทำงาน และเริ่มรื้อถอนโครงสร้างหลักในวันนี้ (25 เม.ย.65) คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ 8 – 12 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

 

สำหรับห้างบางลำภูสรรพสินค้า นับเป็นห้างเก่าแก่ในย่านบางลำพู เขตพระนคร ได้รับอนุญาตเมื่อปี 2526 ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ต่อมา ได้มีการดัดแปลงต่อเติมอาคารผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต โดยการก่อสร้างเป็นอาคารสูง 11 ชั้น ทำให้มีการฟ้องร้องให้รื้อถอนจนเป็นคดีโด่งดังในอดีต

เมื่อปี 2532 ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ บริษัท บางลำภูสรรพสินค้า จำกัด รื้อถอนส่วนที่ต่อเติม ซึ่งหาก บริษัทฯ ไม่ทำการรื้อถอนให้ กทม.ดำเนินการเอง โดยบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งขณะนั้นบริษัทฯ แจ้งความประสงค์จะทำการรื้อถอนเอง แต่ดำเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และประวิงเวลาเรื่อยมา กทม.จึงได้เข้ารื้อถอนส่วนที่เหลือเองในที่สุด

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: