Biznews

เรื่องมันเศร้า! เก็บเงินล้านไว้ในซอง เปิดออกมาเจอปลวกกินจนเละ

โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างมีการแชร์ภาพเงินสดนับล้านบาทที่เปิดออกจากซองสีน้ำตาล ทว่าถูกปลวกกินจนชำรุดเสียหาย โดยเงินนี้เป็นเงินเก็บสำหรับไว้ใช้ตอนฉุกเฉินของเจ้าของ

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า มีความเสียหาย 4 แบบที่สามารถแลกคืนได้อยู่ ดังนี้

1. ธนบัตรครึ่งฉบับ จะได้รับแลกเปลี่ยนครึ่งราคาเท่านั้น

2. ธนบัตรต่อท่อนผิด คือ มีส่วนของท่อนฉบับอื่นมาต่อฉบับเดียวกัน

3. ธนบัตรขาดวิ่น คือ มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป จะแลกก็ต่อเมื่อส่วนที่มาแลกมีเนื้อที่เกินครึ่งจากแบับเต็ม

4. ธนบัตรลบเลือน คือ ธนบัตรที่อ่านตัวเลขไม่ได้ แต่ยังดูออกว่าเป็นธนบัตรอะไร

 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Red Skull Society

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: