SME

‘บสย.’ เสริมแกร่ง ตั้ง ‘ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์’ คุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เสริมความแกร่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตั้ง ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการ บสย. มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับการเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการเติบโตขององค์กร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบปฎิบัติการ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงาน และการจัดทำนโยบายแนวทางการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2519 สำเร็จการศึกษา ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมอร์ดอค เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย ( Murdoch University, Perth, Australia )

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยไวกาโต้ แฮมิลตัน ประเทศนิวซีแลนด์ (University of Waikato, Hamilton, New Zealand)

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2561–2562 กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริส-เทล จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2560– 2562 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2557– 2562 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)

พ.ศ. 2560–2561 ที่ปรึกษาผู้บัญชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

พ.ศ. 2559–2560 กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด

พ.ศ. 2554–2556 ผู้ช่วยประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ผู้ช่วยรองประธาน กสทช.)
สำนักงาน กสทช.

Related Articles

Back to top button
X