BiznewsReal Estate

ช่วยบริษัทฝ่าวิกฤต!น้อง ‘ธนาธร’ ประกาศไม่รับเงินเดือนและโบนัส

ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาลากยาวมาถึงปีนี้ เป็นปีที่ธุรกิจหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทั้งจากปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัยภายนอกประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเฟื่องฟู ก็ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด หลังจากมีมาตรการ LTV ซึ่งทำให้ทางภาครัฐได้ออกโครงการ บ้านดีมีดาวน์ เพื่อกระตุ้นให้คนจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้น

เฟซบุ๊ก PropCons ซึ่งเป็นเพจที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ระบุว่า ปัจจุบันบริษัท เรียลแอสเสท ดีเลลอปเม้นท์ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ขายบ้านและคอนโด ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจในปัจจุบัน โดยในปีหน้าบริษัท จะมีการเปลี่ยนแผนธุรกิจเป็นอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ 3 โครงการ และคอนโด 1 โครงการ โดยจะเน้นการบริหารให้มีเงินไหลเวียนจากอสังหาฯ แนวราบ และเพิ่มกำไรจากคอนโดโดยบริษัทจะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายเช่น ค่าถมดิน จะลดลงประมาณ 20%

นอกจากนี้นาย บดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บจ.เรียลแอสเสท ดีวีลอปเม้นท์ ยังประกาศว่าจะไม่รับเงินเดือน และโบนัสในส่วนของตนเองอีกด้วย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: