Biznews

‘นิด้า’เผย คนไม่ค่อยกลัวโควิด หนุนผ่อนปรนระยะ 4

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,270 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพร้อมสำหรับกิจการ/กิจกรรม ที่อาจจะได้รับการผ่อนปรนระยะ 4 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจการ/กิจกรรมที่อาจจะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 พบว่า กิจการ/กิจกรรม ที่ประชาชนเห็นด้วยที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 เกินกว่าครึ่ง ได้แก่ ร้อยละ 82.28 ระบุว่า โรงเรียน และสถานศึกษา รองลงมา ร้อยละ 80.94 ระบุว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร้อยละ 78.35 ระบุว่า อุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ สำหรับพื้นที่ส่วนราชการกำหนด และสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ ร้อยละ 70.24 ระบุว่า ชายหาด ชายทะเล เฉพาะพื้นที่ส่วนราชการกำหนด และสามารถปฏิบัติตามมาตรการ ร้อยละ 69.29 ระบุว่า สนามกีฬา โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับฝึกซ้อม และการแข่งกีฬา ร้อยละ 63.70 ระบุว่า สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ และร้อยละ 63.46 ระบุว่า การถ่ายทำภาพยนต์ และวีดีทัศน์

ส่วนกิจการ/กิจกรรมที่ประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 เกินกว่าครึ่ง ได้แก่ ร้อยละ 82.20 ระบุว่า สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รองลงมา ร้อยละ 78.74 ระบุว่า สถานบริการอาบอบนวด ร้อยละ 75.59 ระบุว่า การจัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนท์ จัดแสดงสินค้าพื้นที่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร ร้อยละ 70.08 ระบุว่า สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น ร้านเกมส์ และร้อยละ 65.83 ระบุว่า ห้องประชุมที่มีการรวมกลุ่มคน มากกว่า 200 คน

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความกลัวที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในวันนี้ พบว่า ร้อยละ 12.91 ระบุว่า มีความกลัวมาก เพราะ ไวรัสโควิด – 19 ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย 100% และยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาให้หายขาด ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกลัว เพราะ ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง ไม่ค่อยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในรอบที่ 2 ขึ้น

ประชาชน ร้อยละ 32.83 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกลัว เพราะ จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ลดลงอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี และมั่นใจในการทำงานของบุคลากรทางการเเพทย์ ร้อยละ 19.93 ระบุว่า ไม่มีความกลัวเลย เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ดีขึ้นมาก ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเลย ประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเองอย่างดีมาก และเชื่อว่าไวรัสโควิด – 19 จะหมดไปจากประเทศแน่นอน และร้อยละ 0.94 ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: