Biznews

นักวิชาการแนะ ‘5C’ ให้ชีวิตไปต่อ ยุคปี’โคขวิด’

เริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ท่ามกลางปัจจัยรุมเร้ามากมาย โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาระบาดรอบใหม่ยิ่งเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากต่อการใช้ชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก หลายๆ  ธุรกิจที่ทำท่าฟื้นตัวจากการระบาดรอบแรกมาเจอดอกที่สองกลับล้มไม่เป็นท่า

ล่าสุด ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินสถานการณ์การระบาดงไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ว่า มาตรการเยียวยาของรัฐบาลเป็นนโยบายระยะสั้นซึ่งได้ผลในระดับหนึ่ง ซึ่งมีข้อควรระวัง เนื่องจากการออกนโยบายระยะสั้นควรทำแต่ต้องมีนโยบายระยะยาวควบคู่กันด้วย

ดังนั้นจึงฝากข้อคิดถึงผู้ประกอบการ ว่า ขอให้คิดว่านโยบายช่วยเหลือของรัฐเป็นเพียงของขวัญ เพราะการรอความหวังให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ หมายถึงการนำธุรกิจไปผูกไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมรัฐได้

ขณะที่ปัจเจกชนหรือบุคคลทั่วไป ขอแนะนำหลัก  5 C ให้ชีวิตไปต่อ ยุคปีโคขวิด  ดังนี้  

1.รักษาความน่าเชื่อถือ (Credit) ให้ดี ใครมีเงินอยู่แล้วพอจะปิดบัญชีหนี้สินได้ก็ให้ชำระหนี้ให้ครบถ้วนเรียบร้อย อย่ายืมเงินใครแล้วเบี้ยวหนี้ เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆ ชีวิตจะไม่มีทางออก

2.เก็บเงินสด (Cash) เอาไว้ สิ่งของอะไรที่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นจริงๆ ต่อชีวิต ขายได้ก็จงขาย เอาเงินสดมาเก็บไว้กับตัวก่อนดีกว่า
3.สร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง (Collaboration หรือ Colleague) จงระมัดระวังอารมณ์ของตนเอง และการมีเพื่อนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะบางครั้งคนเราก็ต้องการการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องธุรกิจด้วย
4.ลดต้นทุนของการใช้ชีวิต (Cost) กิจกรรมหรือการบริโภคใดๆ ที่ไม่จำเป็นก็จงลดลงบ้าง และ
5.รักษาสุขอนามัย (Clean) หรือการรักษาความสะอาด”

ดร.เอก ทิ้งท้ายว่า  ใช้จ่ายได้แต่ไม่ควรเกินตัว การใช้จ่ายคือไม่ใช่ใช้จ่ายน้อยจนไม่จ่าย การให้ระมัดระวังการใช้ Cost ไม่ได้หมายความว่าเลิกใช้ เลิกกินข้าว ไม่ใช่ไม่ต้องไปเที่ยว ถ้าสมมติว่ายังอยากรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อน ก็ช่วยดูข้ออื่นด้วย ที่บอกว่ามีเรื่องของ Cost เป็น 1 ใน 5 ข้อเท่านั้น กรุณาทำให้ครบทั้ง 5 ข้อ โดยเฉพาะข้อของ Collaboration ช่วยมีเพื่อน มีความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วย 

 

(ขอบคุณข้อมูล  เพจอัจฉริยะการตลาด)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: