Biznews

‘นักท่องเที่ยว STV’ มาพร้อมกำลังซื้อสูง ความหวังท่องเที่ยวไทย

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มเติม ได้แก่ กลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาพำนักระยะยาวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa (STV) โดยเบื้องต้น จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม 2563 นี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด เช่น การยินยอมกักตัวในห้องพักเป็นเวลา 14 วัน เป็นต้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่าแนวทางดังกล่าวเป็นผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย ที่ปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาอย่างหนัก จากรายได้ที่หดหายไป (การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไทยสูญเสียโอกาสจากการใช้จ่ายของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 ประมาณ 7.87 แสนล้านบาท)

 

แม้ว่าโครงการ STV จะจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละเดือน แต่ก็ช่วยให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียนในธุรกิจท่องเที่ยวได้บ้าง เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามรายละเอียดข้อกำหนด หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และพื้นที่ท่องเที่ยวที่จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ ซึ่งขณะนี้ ทางหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างวางแผนเตรียมความพร้อม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน คาดว่า โครงการนี้จะสามารถสร้างรายได้ช่วงปลายปี ได้ประมาณ 1,500-2,200 ล้านบาท

​ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย ยังคงมีจำนวนจำกัด ทำให้ทั้งปี 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6.72 ล้านคน ซึ่งคาดหวังว่า จะเป็นช่วงต่ำสุดของการท่องเที่ยวไทย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นมาจากโครงการก่อนหน้า อย่างกลุ่มเมดิคัลแอนด์เวลเนส (Medical and Wellness) รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทางการอาจมีการพิจารณาผ่อนปรนเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: