Biznews

นักการตลาดต้องรู้!กาง 5 เทรนด์การตลาดปี 2024 รับมือโลกเปลี่ยนแปลง

ฮาคูโฮโด เฟิร์ส แสดงวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนถึงการเป็น“ครีเอทีฟเอเจนซี่ชั้นนำ” และ “องค์กรผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง” อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทโฆษณาฮาคูโฮโด ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยเริ่มก่อตั้งธุรกิจใน ค.ศ. 1895 นับเป็นเวลากว่า 127 ปี เป็นกลุ่มบริษัทที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์ในวงการครีเอทีฟเอเจนซี่ โดยที่ผ่านมา สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เป็นแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับนานาชาติ โดยมีสำนักงานภูมิภาคจำนวน 150 แห่ง ครอบคลุม 20 ประเทศทั่วโลก

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2024 ฮาคูโฮโด เฟิร์ส มีแนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การตลาดผ่านการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการตลาดที่แบ่งเป็น 5 เทรนด์ คือ

เทรนด์ที่ 1.โรคระบาดใหญ่และภาวะเงินเฟ้อเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยไปตลอดกาล (Pandemic and Inflation Reshapes Habits Forever) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ลดลงในบางธุรกิจ และเพิ่มขึ้นในบางธุรกิจอย่างชัดเจน ทำให้แบรนด์ต้องหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ให้เจอ เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมที่แบรนด์จะเข้าไปสร้างสัมพันธ์ด้วย

เทรนด์ที่2.การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการตลาด (The Rise of MARTECH) การเข้าถึงเทคโนโลยีทางการตลาดอย่างรวดเร็ว อาทิ เทคโนโลยี AI จะช่วยแบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา จะยังทำให้แบรนด์ได้ผลลัพธ์จากกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้นอีกด้วย โดยฮาคูโฮโด เฟิร์ส มีเทคโนโลยีทางการตลาดที่เปิดกว้าง สามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพต่อลูกค้า ถึงแม้จะเป็นการใช้กับอุตสาหกรรมใหม่หรือธุรกิจใหม่ก็ตาม

เทรนด์ที่ 3.จากโลกแห่งความเป็นส่วนตัวสู่โอกาสใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Privacy to Liberty) จากการที่ผู้บริโภคตระหนักถึงและได้รับความคุ้มครองในเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้น จะเป็นโอกาสให้แบรนด์ ที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประสบการณ์ตรง และยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น ต่อยอดในการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในวงกว้าง


เทรนด์ที่ 4.การสร้างแบรนด์เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (BRANDFORMANCE) เป้าหมายของการสื่อสารการตลาดของแบรนด์ จะไม่อยู่เพียงแค่ยอดขายสินค้าและบริการ หรือตอบโจทย์ การส่งเสริมการตลาดในระยะสั้น ยังจำเป็นต้องสื่อสารให้เห็นความสำคัญของแบรนด์ที่สะท้อนความหมาย ต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในระยะยาว โดยการสร้างความหมายของแบรนด์ในชีวิตผู้บริโภค

เทรนด์ที่ 5.ลงมือทำเพื่อโลกที่เปลี่ยนแปลง (Climate Action) การสื่อสารด้านความยั่งยืนจะมีความสำคัญและมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ของ ฮาคูโฮโด เฟิร์ส ที่เป็นเอเจนซี่ที่ผลักดันเรื่อง ความยั่งยืน ให้กับลูกค้า และ ภายในองค์กร ทั้งในเรื่องความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ลดการใช้พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และในประเด็นอื่นๆ ที่จะ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations’ Sustainable Development Goals: SDGs)

นางสาวชุติมา วิริยะมหากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฮาคูโฮโด เฟิร์ส กล่าวย้ำว่าเพื่อรับมือและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์การตลาด บริษัทจะมุ่งการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Driving People’s Actions” เน้นการขับเคลื่อนผลลัพธ์ของแบรนด์ลูกค้า ด้วยการสร้างพฤติกรรม กับกลุ่มเป้าหมายที่ตรงโจทย์ทั้งทางด้านธุรกิจ และความยั่งยืน สร้างจุดสนใจ ร่วมกันของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในระยะยาวต่อแบรนด์ลูกค้า และกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

 

 

Related Articles

Back to top button
X