Biznews

‘นอสตร้าโลจิสติกส์’ ร่วมภารกิจจิตอาสา ‘เป็ดไทยส่งยา’ ช่วยผู้ป่วย Home Isolation

นอสตร้า โลจิสติกส์ ผู้พัฒนาโซลูชันและแพลทฟอร์มด้านการบริหารจัดการงานขนส่งสำหรับรถบรรทุกและงานขนส่งโลจิสติกส์แบบเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชัน NOSTRA LOGISTICS ePOD ระบบติดตามการขนส่งและโลจิสติกส์อัจฉริยะบนมือถือ จับมือบริษัทสตาร์ทอัพ Pinpoint ผู้ให้บริการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในประเทศไทยที่มีความแม่นยำของข้อมูลที่อยู่บ้านเลขที่มากที่สุด ร่วมโครงการจิตอาสากับทีม ‘เป็ดไทยส่งยา’ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสู้ภัยโควิด-19 โดยทำภารกิจจัดส่งยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่รักษาตัวที่บ้าน หรือ Home Isolation และผู้ป่วยที่กำลังรอเตียง ผนึกศักยภาพของทั้งสองบริษัทด้านข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและการขนส่ง ผ่านเทคโนโลยี Route Planning and Optimization จัดวางแผนเส้นทาง เพื่อบรรลุภารกิจ หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศก้าวผ่านพ้นมหาวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

 

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำนวยการส่วนผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำกัด  เปิดเผยว่า โครงการ ‘เป็ดไทยส่งยา’ เป็นความร่วมมือของกลุ่มบริษัทสตาร์อัพที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมทั้งทางด้านขนส่งและพิกัดข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทย ประสานศักยภาพร่วมกันระหว่างทีมจิตอาสา และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อภารกิจช่วยเหลือในการส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีเหลือง และกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้านในรูปแบบ Home Isolation หรือกลุ่มผู้ป่วยที่รอเตียงรักษา ในส่วนของ NOSTRA LOGISTICS ได้เข้าร่วมวางแผน จัดเส้นทางการส่งยา กระจายงานให้ทีมผู้ทำหน้าที่จัดส่งยาให้ไรเดอร์ (Rider) และจิตอาสาอย่างเหมาะสม มีการติดตาม และยืนยันการส่งยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างระบบ Route Planning and Optimization เพื่อคำนวณการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ในแต่ละครั้งให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

นางสาววริยาภรณ์ อิทธิพัชรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท บียอนด์ ซี จำกัด หรือ Pinpoint เปิดเผยว่า Pinpoint มีพันธกิจในการพัฒนา ‘การเชื่อมโยง’ ของทุกพื้นที่ในประเทศ จึงได้พัฒนาแผนที่ให้แม่นยำ ลึกถึงระดับบ้านเลขที่ ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในประเทศ ทุกจังหวัด เพื่อเชื่อมต่อทุกพื้นที่ให้เข้าถึงกัน เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีของบริษัทฯ สามารถต่อยอดไปประยุกต์ใช้ช่วยเหลือคนไทยในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 นี้ได้ จึงได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสากับทีมเป็ดไทยส่งยา ผนึกกำลังกับ NOSTRA LOGISTICS ด้วยการเป็นผู้ให้บริการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งเพียงแค่มีข้อมูลตั้งต้นเป็น ‘ที่อยู่บ้านเลขที่’ ก็สามารถแปลงข้อมูลที่อยู่เป็นพิกัด GPS ได้อย่างแม่นยำ แม้ในปัจจุบันพื้นที่ผังเมืองของประเทศจะมีความซับซ้อนอยู่มากก็ตาม

สำหรับโครงการจิตอาสา ‘เป็ดไทยส่งยา’ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เป็ดไทยสู้ภัย’ เป็นการร่วมกลุ่มของสตาร์ทอัพจิตอาสาในประเทศไทยที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเหลือในด้านต่าง  ที่แต่ละบริษัทมีความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามต้นแบบและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแบ่งเบาภาระงานและช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดย NOSTRA LOGISTICS และPinpoint ได้ร่วมโครงการเป็ดไทยส่งยา เริ่มภารกิจตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา หลังจากที่มีการแบ่งผู้ป่วยโควิด19 ออกเป็น 3 ระดับสี มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน และพบสถิติความต้องการความช่วยเหลือในผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่รักษาตัวที่บ้านในรูปแบบ Home Isolation และผู้ป่วยที่รอเตียงรักษาสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้อาการหนักขึ้นหากไม่ได้รับยาอย่างทันท่วงที ทางทีมงานจิตอาสาเห็นว่าหากสามารถส่งต่อยาไปถึงบ้านผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วจะช่วยแก้วิกฤติเตียงขาดและลดจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก รวมทั้งลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้เป็นจำนวนมากอีกทางหนึ่ง จึงเกิดเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องนี้

 

ทั้งนี้  NOSTRA LOGISTICS และ Pinpoint นำศักยภาพความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเหลือใน ภารกิจ “เป็ดไทยส่งยา”ในส่วนของบริหารจัดการการขนส่งยา มีขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นโดย Pinpoint นำทีมอาสาสมัครเข้าตรวจสอบและจัดรูปแบบข้อมูลที่อยู่เลขที่บ้านของผู้ป่วยที่ต้องการยา (Clean data) หลังจากรับข้อมูลจาก Call center จากการจัดตั้งทีมอาสากลุ่มแรกมีหน้าที่ตรวจสอบและจัดรูปแบบข้อมูลที่อยู่ที่อาจมีความคลาดเคลื่อนตกหล่น ที่อาจส่งผลต่อการค้นหาพิกัดบ้านของผู้ป่วยทำให้จัดส่งยาล่าช้าและผิดพลาด เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทำการค้นหาพิกัดของผู้ป่วยบนระบบ Pinpoint ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น โดยกลุ่มอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญการจัดการข้อมูล (Data Scientist) จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบให้สามารถตรวจสอบและจัดรูปแบบข้อมูลที่อยู่ให้สามารถค้นหาโดยอัตโนมัติ (Search & Auto-Clean) ทำให้ลดภาระงานในครั้งถัดไป จากนั้นจะทำการแปลงพิกัดโดยใช้ระบบจาก Pinpoint (Convert addresses to Latitude and Longitudes) ในการแปลงข้อมูลที่อยู่บ้านเลขที่ของผู้ป่วยทั้งหมดเป็นพิกัด GPS ที่แม่นยำถูกต้อง

 

และในภารกิจสุดท้ายเพื่อส่งยาให้ถึงมือผู้ป่วย NOSTRA LOGISTICS นำเทคโนโลยี Route Planning and Optimization ซึ่งรับพิกัดจากทาง Pinpoint เพื่อวางแผนเส้นทางการจัดส่งยา กระจายงานให้ทีมอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่จัดส่งยาให้ไรเดอร์ (Rider) ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม พร้อมติดตามสถานะ และยืนยันการส่งยาด้วยระบบจาก NOSTRA LOGISTICS เพื่อให้ “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” ถึงมือผู้ป่วยโควิด-19 ให้รวดเร็วและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

 

ปัจจุบันโครงการจิตอาสา “เป็ดไทยส่งยา” บรรลุภารกิจส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” ไปแล้วจำนวน 842 โลเคชั่น และมีผู้สมัครเป็นอาสาสมัครทั้งหมด 41 คน ทั้งนี้ การส่ง “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” ให้ทันท่วงทีจะแก้วิกฤติโรงพยาบาลที่ขาดเตียงรองรับผู้ป่วยและลดจํานวนผู้ป่วยอาการหนัก รวมทั้งลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงได้เป็นอย่างมาก ติดต่อรับ “ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir)” ระหว่างรักษาตัวที่บ้านหรืออยู่ระหว่างรอเตียง ได้ที่ โทร 1330, 1668 หรือ 1669

นอกจากนี้ หากหน่วยงานหรือกลุ่มอาสาสมัครใดกำลังมองหาทีมงานและผู้เชี่ยวชาญในภารกิจการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้  NOSTRA LOGISTICS และ Pinpoint หวังร่วมนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารจัดการการขนส่งโลจิสติกส์ และการจัดการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ทีมงานพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคต ด้วยความหวังสูงสุดที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ NOSTRA LOGISTIS : www.nostralogistics.com หรือ โทร  02-116-4478 และ Pinpoint :  www.pin-point.co หรือ โทร 06-2605-4556

 

Related Articles

Back to top button
X