Eat & Travel

ท้าคนเจน Y “ลองมอง เมืองรอง”

“ลองมอง เมืองรอง” เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองจำนวน 55 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพถ่ายแนววิถีชีวิต (Life Photography)ที่สะท้อนถึง

– วิถีชีวิตในชุมชนท่องเที่ยว

– วิถีแห่งอาหารพื้นถิ่น

– วิถีจากกิจกรรมหรืองานประเพณีในท้องถิ่น

ชิงเงินรางวัลรวม 140,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัลอีกมากมาย

ปลุกความท้าทายในตัวคุณให้รู้สึกฮึกเหิมอย่างบ้าพลัง แสดงให้ผู้คนรับรู้ถึงเสน่ห์ของเมืองรอง จากภาพถ่ายฝีมือคุณ

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคมนี้

เพราะเราอยากให้คุณรู้ว่า เมืองรองไม่เป็นรองใคร

_________________________________________

อ่านเหตุผลที่ควรสมัครถ่ายภาพและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

ได้ในลิ้งค์ข้างล่างนี้เลย!

https://www.osothomagazine.com/osothophotocontest2561

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: