Biznews

ทำความเข้าใจ ‘Customer Journey’ เข็มทิศที่นักการตลาดต้องรู้

การทำการตลาดยุคดิจิตอล หลายๆคนประสบปัญหาเรื่องผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บางธุรกิจไม่มีเวลาและเม็ดเงินที่จะลองผิดลองถูกกับการแข่งขันการตลาดที่ดุเดือดในช่วงนี้ จะทำอย่างไรที่สามารถส่งมอบสิ่งที่ตรงใจลูกค้าได้ถูกที่ ถูกเวลา และทำให้การทำโฆษณาของเราสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการ?

Customer Journey เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณเข้าใจบริบทของลูกค้า การเดินทางของกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเรา ในการพบสินค้าและบริการ จนกระทั่งการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งหากเราทราบข้อมูลเหล่านี้ จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าลูกค้ารู้จักแบรนด์เราจากไหน Customer Journey จะบอกเล่าถึงประสบการณ์ของลูกค้าทั้งหมดที่ปฎิสัมพันธ์กับแบรนด์ ไปจนกระทั่งเกิดความภักดีต่อแบรนด์ในที่สุด
.
ดังนั้นการเข้าใจลูกค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวทางในการพัฒนารูปแบบของธุรกิจและสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการของเรา และการทำการตลาดให้แบรนด์เข้าไปยืนอยู่ในใจลูกค้าได้ในระยะยาว
.
:: ทำความเข้าใจการเดินทางของลูกค้าด้วย ‘Customer Journey’ เข็มทิศที่นักการตลาดต้องรู้ ::
.
1️⃣ การรับรู้ (Awareness) คือ การที่กลุ่มเป้าหมายของเราพบเห็นสินค้าและบริการของเรา สามารถรับรู้การมีอยู่ของธุรกิจหรือโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ ของแบรนด์
กลุ่มเป้าหมายรับรู้จาก
– PR การประชาสัมพันธ์
– การส่งอีเมล
– โฆษณาผ่าน google
– โฆษณาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
.
2️⃣ การค้นหาข้อมูล (Evaluation) คือ การที่กลุ่มเป้าหมายเริ่มสนใจสินค้าหรือบริการของเรา แล้วค้นหาสินค้าหรือบริการนั้นจาก Search Engine, Website, Fanpage ของแบรนด์ เพื่อศึกษาเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม พิจารณาหรือเปรียบเทียบบนโลกออนไลน์ รวมถึงสอบถามจากคนรู้จัก เพื่อนำข้อมูลต่างๆนำไปสุการตัดสินใจซื้อในที่สุด🖲 กลุ่มเป้าหมายหาข้อมูลผ่าน
– เว็บไซต์
– บทความ
– SEO
– โซเชียลมีเดีย
.
3️⃣ ตัดสินใจซื้อ (Purchase) คือ การที่กลุ่มเป้าหมายอยากที่จะซื้อสินค้าหรือบริการโดยอาจจะซื้อจากทางหน้าร้านหรือทางออนไลน์ สั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ รวมถึงการซื้อบนโซเชียลมีเดีย🖲 กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อผ่านทาง
– แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
– แอปพลิเคชัน
– Landing Page
– พนักงานขาย
– โซเชียลมีเดีย
.
4️⃣ การใช้งาน (Usage) คือ การที่กลุ่มเป้าหมายสัมผัสกับแบรนด์โดยตรง ประสบการณ์จากแบรนด์สำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องของสินค้าและบริการจากแบรนด์จะส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้าเป็นอย่างมาก และหากลูกค้าประทับใจนั้นจะนำไปสู่ขั้นตอนที่ลูกค้าอาจมีการพูดถึงบนโลกออนไลน์🖲 กลุ่มเป้าหมายใช้งานและบอกต่อผ่านช่องทาง
– ข้อความ
– EDM
– สื่อสังคมออนไลน์
– โซเชียลมีเดีย
.
5️⃣ ซื้อซ้ำ (Repurchase) คือ การที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประทับใจในสินค้าหรือบริการของเราแล้วยินดีที่จะซื้อสินค้าหรือบริการของเราอีก และเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก โดยเฉพาะบนช่องทางออนไลน์🖲 กลุ่มเป้าหมายซื้อซ้ำจาก
– เว็บไซต์
– อีเมล
– พนักงานขาย
– คูปองส่วนลด
.
6️⃣การสนับสนุน (Advocacy) คือ หากแบรนด์สามารถมัดใจลูกค้าได้จากการสร้างประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่ที่ลูกค้ารู้จักแบรนด์จนถึงการซื้อแล้วกลับไปใช้บริการซ้ำอีกนั้น จะทำให้ลูกค้าของคุณเกิดความจงรักภักดีและสนับสนุนแบรนด์

🖲 กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนแบรนด์ผ่าน
– สื่อสังคมออนไลน์
– โซเชียลมีเดีย
– รีวิว
– อีเมล

ที่มา  Priceza Insight

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: