Uncategorized

ทำความรู้จัก OCR เทคโนโลยีเพื่อองค์กร ช่วยอ่านบัตรประชาชน

 

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนในการช่วยเหลือการทำธุรกิจ และเอื้อประโยชน์ต่องค์กร หนึ่งในนั้น คือเทคโนโลยีทุ่นแรงที่ช่วยประหยัดเวลาในการจัดการข้อมูล และเอกสารได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี OCR หรือ Optical Character Recognition 

 

เทคโนโลยี OCR คืออะไร

OCR หรือ Optical Character Recognition คือกระบวนการในการเปลี่ยนข้อความที่อยู่ในรูป ให้อยู่ในรูปแบบของข้อความ หรือก็คือการสร้างไฟล์เอกสารดิจิทัลจากสแกนเอกสารทั้งในรูปแบบการพิมพ์ หรือ ลายมือ เพื่อช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล และดึงออกมาเป็นตัวอักษร

 

ขั้นตอนการทำงานของ OCR

 • Pattern Recognition 

เป็นการจำแนกจากตัวอักษรในระบบ โดยใช้ฟอนท์ OCR-A ที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น เช็ค ทุกตัวอักษรจะมีความกว้างเท่ากัน และออกแบบลายเส้นของตัวอักษรมาเป็นอย่างดีเพื่อสามารถแยกความแตกต่างจากตัวอักษรทั่วไปได้ง่ายขึ้น รวมถึงสามารถจำแนกฟอนท์ตัวอักษรทั่วไปได้ เช่น ฟอนท์ Time, Helvetica, Courier 

 

 • Feature Detection

เป็นวิธีที่สามารถจำแนกตัวหนังสือได้มากกว่า โดยใช้กฏการทำงานจากการจำแนกการวางเส้นที่สอดคล้องกับตัวอักษร ทำให้สามารถอ่านตัวหนังสือได้ดีขึ้น

 

จุดเด่นของเทคโนโลยี OCR

 • รองรับการ Input ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ ทั้งจากรูปถ่ายเอกสารจากกล้องบนมือถือ เอกสารสแกน เอกสารในอีเมล์ รวมถึงลายมือ ให้เป็นตัวอักษรในรูปแบบดิจิทัล
 • รองรับเอกสารได้หลากหลายประเภท ทั้งการสแกน OCR ในการอ่านบัตรประชาชน ใบขับขี่ รวมถึงใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน 
 • รองรับเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถในอ่านตัวเลขไทย และลายมือ
 • จัดการแยกประเภทของข้อมูลได้ โดยดึงข้อมูลเฉพาะจุดที่ต้องการจากเอกสาร
 • สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งภาพเอียง เบี้ยว หรือกลับด้าน
 • เชื่อมต่อระบบที่ทำได้หลากหลายผ่านทาง API Service ของแต่ละองค์กร

 

OCR อ่านบัตรประชาชนคืออะไร

OCR อ่านบัตรประชาชน จะสามารถระบุตัวเลข 13 หลักในบัตรประจำตัวประชาชนไทย ได้อย่างง่ายดายทั้งในรูปถ่ายปกติ และแบบถือถ่าย ด้วยอัตราความแม่นยำที่ค่อนข้างสูง

 

OCR อ่านบัตรประชาชนมีประโยชน์อย่างไร

 • ประหยัดเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
 • จัดระเบียบ และค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น
 • ถูกแปลงเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ต่อได้
 • ป้องกันความผิดพลาด ข้อมูลแม่นยำ 
 •  สามารถนำไปใช้ต่อได้แบบอัตโนมัติ 
 • นำข้อมูลมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว
 • ทำให้การทำงานลื่นไหล มีประสิทธิภาพ 

 

นอกจาก OCR อ่านบัตรประชาชนแล้ว ยังมีการนำ OCR มาใช้ในอีกหลากหลายรูปแบบที่อำนวยความสะดวกต่อองค์กร  โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในภาคธุรกิจ เหมือนมีผู้ช่วยในการจำแนกตัวหนังสือ และประเภทของเอกสาร รวมถึงการแปลภาษาให้อีกด้วย นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความผิดพลาดของการกรอกข้อมูล ทำให้สามารถนำทรัพยากรด้านบุคคลไปทำงานในตำแหน่งอื่นที่จำเป็นได้ 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: