Biznews

ถึงปรับ…ก็พับฐาน!ปิดฉาก 20 ปี ‘โพสต์ทูเดย์’ เลิกจ้างพนักงานทั้งหมด 30 มิ.ย.นี้

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการสื่อสารมวลชนไทย เมื่อ โพสต์ทูเดย์ (Post today) ซึ่งก่อนหน้านี้ ปิดในส่วนของสื่อพรินทติ้ง โดยที่ยังเปิดในส่วนของออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่ล่าสุด ออนไลน์ที่ดำเนินการอยู่นั้นก็จะปิดตามไปด้วยเช่นกัน โดยประกาศเลิกจ้าง พนักงานทั้งหมด ราว 20 ชีวิตมีผลในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

สำหรับสาเหตุในการปิดกิจการ ตามที่ทางบริษัทแจ้งคือเกิดจากภาวะขาดทุนเป็นหลัก เพราะปัจจุบันการแข่งขันมันสูงมาก แม้จะหันมาทำออนไลน์และปรับตัวแล้วก็ตาม
ทั้งนี้ การปิดกิจการครั้งนี้มีทั้งการขายหัวและขายตัวตึกด้วย โดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีใครมาซื้อกิจการต่อหรือไม่
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้ตีพิมพ์เป็นฉบับสุดท้ายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
โดยได้กล่าวอำลาผ่าน www.posttoday.com โดยระบุข่าวว่า
“หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในวันที่ 31 มี.ค.62 เป็นฉบับสุดท้ายที่จะถูกตีพิมพ์ออกมา หลังจากยืนหยัดมาตลอด 16 ปีที่ผ่านมา พร้อมกับการก้าวเข้าสู่ช่องทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มีความจำเป็นจะต้องยุติการตีพิมพ์ชั่วคราวในวันที่ 31 มี.ค. 2562 หลังจากที่ตีพิมพ์ฉบับแรกเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2546 ซึ่งตลอด 16 ปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้ทำหน้าที่รับใช้สังคมไทยในฐานะสื่อมวลชนที่ยึดมั่นในกรอบจรรยาบรรณและวิชาชีพสื่อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด และได้รับการตอบรับจากท่านผู้อ่านอย่างอบอุ่นตลอด 16 ปีที่ผ่านมา
สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ยืนหยัดมาได้ถึงวันนี้คือผู้ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายทั้งท่านสมาชิกซึ่งมีเป็นจำนวนมากที่เป็นสมาชิกมาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ ที่น่าตกใจระคนความปลื้มปริ่มใจคือมีสมาชิกจำนวนไม่น้อยได้ต่ออายุสมาชิกล่วงหน้าถึงปี 2565 ซึ่งแสดงถึงความรักความผูกพันและความเชื่อมั่นที่ท่านผู้อ่านมีให้กับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายที่ให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในทุกรูปแบบ ทั้งการใช้พื้นที่โฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีตลอดมา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์สามารถขับเคลื่อนมาได้จนถึงวันนี้
ทั้งนี้ กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และมีความเข้าใจคณะกรรมการบริหารบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ที่พยายามทำทุกวิถีทางด้วยความตั้งใจจริงที่จะทำให้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ดำรงอยู่เพื่อรับใช้สังคมไทยต่อไป รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นทุกคน การยุติการพิมพ์ครั้งนี้จึงเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน
แต่จะบอกว่าหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 31 มี.ค. 2562 เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับสุดท้ายก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปาก เพราะคณะกรรมการบริหารให้คำมั่นว่า หากเหตุการณ์ในวันข้างหน้าเปลี่ยนแปลงไป หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ก็จะกลับมาทำหน้าที่รับใช้สังคมอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เราจะยุติการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในวันนี้ แต่โพสต์ทูเดย์จะไม่หยุดทำหน้าที่สื่อมวลชนภายใต้อุดมการณ์อันแน่วแน่ที่ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ โดยทุกท่านสามารถติดตามโพสต์ทูเดย์ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจากนี้ไปจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับทุกช่องทางในโลกดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงท่านผู้อ่านได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โพสต์ทูเดย์จะไม่ยอมหยุดนิ่ง เราจะมุ่งมั่นทำหน้าที่สื่อมวลชนที่มีคุณภาพตลอดไป ไม่ว่าโลกดิจิทัลจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม”
อนึ่ง โพสต์ทูเดย์ ก่อกำเนิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ในเครือบางกอกโพสต์ เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันฉบับภาษาไทย ที่ตีพิมพ์จำหน่ายในประเทศไทย ของบางกอกโพสต์ที่นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ทั้งด้าน เศรษฐกิจ และลีลาชีวิต
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารและมีมติว่าจะปิดหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ(ฟรีเปเปอร์) ภายในเดือนมีนาคม 2562 โดยให้เหตุผลว่า จากสาเหตุการขาดทุนอย่างต่อเนื่องและจะปรับเปลี่ยนเป็นสื่อดิจิตัล จากการปิดตัวของเอ็มทุเอฟและโพสต์ทูเดย์ทำให้บริษัทเลิกจ้างพนักงาน 200 คน ในส่วนของบางกอกโพสต์ยังมีคงอยู่

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: