difference-thinking

ตอนที่ 27 : ธงชาติไทยปลิวไสว ทุกแห่งหนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าไปลงทุน

“ไม่ควรวางไข่ทั้งหมดไว้ในตระกร้าใบเดียว” คือแนวคิดของผมในช่วงหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเอเชียผ่านพ้นไปแล้ว ผมเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องกระจายความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของเครือฯ เราได้เพิ่มความสำคัญของการขยายธุรกิจเช่น โรงงานอาหารสัตว์ และโรงงานแปรรูปไปยังประเทศแถบอาเซียน กิจการในแต่ละประเทศประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อินโดนีเซียและเวียดนาม

ในประเทศจีน เราไปสร้างโรงงานผลิตอาหารที่เมืองฉินหวงเต่า (Qinhuangdao) มณฑลเหอเป่ย (Hebei) และเมืองชิงเต่า (Qingdao) มณฑลซานตง (Shandong) เพื่อเตรียมพร้อมส่งออกอาหารแปรรูปจากจีนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในอดีตเครือเจริญโภคภัณฑ์จะเป็นฝ่ายขยายการลงทุนในจีนเป็นหลัก แต่เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้ชักชวนให้บริษัทจากจีนเข้ามาลงทุนในไทยบ้าง เช่น บริษัทไชน่าโมบาย (China Mobile) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ระดับโลกได้เข้ามาถือหุ้น บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท เซี่ยงไฮ้ ออโต้โมทีฟ อินดัสทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SAIC) บริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในจีนได้ร่วมลงทุนกับเครือฯ ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ “เอ็มจี” ขึ้นในประเทศไทย

นอกจากนี้เรายังสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการส่งออก “ข้าวหอมมะลิตราฉัตร” จำนวนมากสู่ตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา สำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่อย่างตุรกีและอินเดีย เราได้สร้างธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์จนถึงการแปรรูปเนื้อไก่อีกด้วย

ในทวีปยุโรปเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ซื้อบริษัทท็อปส์ฟู้ดส์ (Top’s Foods) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตอาหารพร้อมรับประทานของเบลเยี่ยม ท็อปส์ฟู้ดส์ได้รับสิทธิบัตรนวัตกรรมการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกในปัจจุบัน ทำให้อาหารสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้เป็นเวลานาน โดยมีกำลังการผลิตอาหารพร้อมรับประทานวันละ 100,000 กล่อง และส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปกว่า 10 ประเทศ

การที่รัสเซียลดค่าเงินรูเบิลได้นำมาซึ่งโอกาส จากการที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ กำลังขยายธุรกิจไก่เนื้อครบวงจร โดยได้ซื้อฟาร์มไก่เนื้อในรัสเซียเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด 5% นอกจากนี้ยังได้สร้างกิจการเลี้ยงหมูครบวงจร เพื่อให้รัสเซียเป็นฐานการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปของเครือฯ

ยิ่งกิจการขยายไปทั่วโลกมากเพียงใด ปรัชญา “3 ประโยชน์” ที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอันได้แก่ การคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประโยชน์ต่อประชาชน และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าเครือฯ จะเข้าไปลงทุนในประเทศใด ก็จะยึดถือปรัชญานี้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจมาตลอด เพราะหากคิดแต่จะเอาประโยชน์เข้าบริษัทก่อน ก็จะมองข้ามการคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติและประโยชน์ต่อประชาชน ในที่สุดก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชนประเทศนั้นๆ ธุรกิจของเราก็ไม่สามารถเติบโตและเจริญก้าวหน้าได้

ธนินท์ เจียรวนนท์ ธนินท์ เจียรวนนท์

อย่างไรก็ตาม บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นปรัชญา 3 ประโยชน์ โดยมีความเชื่อว่าการคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติและประโยชน์ต่อประชาชนก่อนเป็นสิ่งถูกต้องนั้น ก็มักจะพบอุปสรรคอยู่เสมอ แม้ว่าเครือฯ จะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่เข้าใจออกมาวิพากษ์วิจารณ์และโจมตีแม้จะไม่สบายใจแต่ผมก็น้อมรับคำวิจารณ์เหล่านั้นด้วยความเคารพ แล้วนำมาวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ปี พ.ศ.2547 ประเทศไทยเกิดการระบาดของไข้หวัดนกอย่างรุนแรง เกษตรกรได้รับผลกระทบจนยากลำบากมาก เครือฯได้ร่วมมือกับภาครัฐคิดค้นนวัตกรรมการเลี้ยงไก่ระบบสุขาภิบาลและการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากโรงเรือนระบบปิดที่ได้รับการพัฒนามาก่อนหน้านี้แล้ว จึงช่วยป้องกันการระบาดของเชื้อโรคที่มากับนกและไก่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในที่สุดเราก็สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้

ในส่วนของธุรกิจเลี้ยงกุ้ง เราได้คิดค้นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้งในโรงเรือนระบบปิดแบบครบวงจรที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะชื่อว่า “ฟาร์มร้อยเพชร” ขึ้นที่จังหวัดตราดในปี พ.ศ.2550 ซึ่งได้ช่วยคลายความกังวล และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อย่างมาก ฟาร์มแห่งนี้สามารถป้องกันเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับอากาศ น้ำและดินเข้าสู่ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง มีระบบบำบัดน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้งและยังป้องกันการรั่วไหลออกสู่ภายนอก ผ่านการรับรองตามระบบมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรด้านการบริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เป็นผู้นำธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารระดับโลกมาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่สากลภายใต้ปรัชญา 3 ประโยชน์ และค่านิยมของ เครือฯ จึงได้สร้างสถาบันพัฒนาผู้นำขึ้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รองรับคนได้ถึง 300 คน

ผมและครอบครัวเจียรวนนท์ต่างรู้สึกสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยอยู่เสมอ ย้อนไปตั้งแต่ครั้งปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนที่รัฐบาลได้ยึดสวนเกษตรและทรัพย์สินของคุณพ่อไปทั้งหมด การที่ท่านได้มาเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในประเทศไทยด้วยการเปิดร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผัก จนเวลาผ่านไปเกือบ 1 ศตวรรษ กิจการได้เจริญก้าวหน้า ขยายการเติบโตไปอีกหลายธุรกิจ รวมถึงขยายการลงทุนไปสู่ระดับโลกในวันนี้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณใต่ร่มพระบรมโพธิสมภาร รวมถึงประเทศไทยที่สงบร่มเย็น และคนไทยเปี่ยมไปด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารี

เครือเจริญโภคภัณฑ์ภาคภูมิใจในความเป็นบริษัทไทย สำนักงานและโรงงานของเครือฯ ทั่วโลก จะมีธงชาติไทยที่โบกไสวในทุกประเทศที่เราเข้าไปลงทุน

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: