Auto

ตลาดรถยนต์เดือนเมษาพุ่งกะฉูด

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน
ขาย 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1 %
สะสม 4 เดือนขาย 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.7 %

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2560 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 15.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 23.2% รถเพื่อการพาณิชย์ 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% รวมทั้ง รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ จำนวน 30,602 คัน เพิ่มขึ้น 10.8%

ประเด็นสำคัญ

  • ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน มีปริมาณการขาย 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 23.2% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 10.1% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่แนะนำในช่วงงานมอเตอร์โชว์ส่งผลให้มีการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์
  • ตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 34.6% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 6.3% เป็นผลจากการที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ทั้งภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และราคาพืชผลทางการเกษตร ประกอบกับความนิยมอย่างต่อเนื่องในรถยนต์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดรถยนต์นั่ง
  • ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม แนวโน้มทรงตัว จากการที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่จองรถตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาได้ทยอยรับรถเรียบร้อยแล้ว รวมถึงระดับราคาน้ำมันในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มฟื้นตัว คาดว่าแนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมจะอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2560

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 63,267 คัน เพิ่มขึ้น 1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,844 คัน เพิ่มขึ้น 19.8% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 19.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 8,348 คัน ลดลง 8.4% ส่วนแบ่งตลาด 13.2%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,493 คัน เพิ่มขึ้น 2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,791 คัน เพิ่มขึ้น 38.1% ส่วนแบ่งตลาด 30.6%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 6,311 คัน ลดลง 9.7% ส่วนแบ่งตลาด 24.8%

อันดับที่ 3 มาสด้า 3,089 คัน เพิ่มขึ้น 40.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 30,602 คัน เพิ่มขึ้น 8%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 11,075 คัน เพิ่มขึ้น 1.9% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 9,266 คัน เพิ่มขึ้น 4.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,553 คัน เพิ่มขึ้น 45.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,456 คัน
โตโยต้า 1,964 คัน – อีซูซุ 1,107 คัน – มิตซูบิชิ 765 คัน – ฟอร์ด 512 คัน – เชฟโรเลต 108 คัน

4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 26,146 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 9,968 คัน เพิ่มขึ้น 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.1% อันดับที่ 2 โตโยต้า 7,302 คัน เพิ่มขึ้น 5.4 % ส่วนแบ่งตลาด 27.9%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,041 คัน เพิ่มขึ้น 46.6% ส่วนแบ่งตลาด 11.6%

5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 37,774 คัน เพิ่มขึ้น 10.1%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 12,107 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 10,053 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 26.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,817 คัน เพิ่มขึ้น 47.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

ถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2560

1.) ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 273,757 คัน เพิ่มขึ้น 15.%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 76,603 คัน เพิ่มขึ้น 17.1% ส่วนแบ่งตลาด 28.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ 53,814 คัน เพิ่มขึ้น 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 19.7%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า 38,539 คัน เพิ่มขึ้น 12.9% ส่วนแบ่งตลาด 14.1%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 105,905 คัน เพิ่มขึ้น 34.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 30,780 คัน เพิ่มขึ้น 62.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.1%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า 29,874 คัน เพิ่มขึ้น 24.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%

อันดับที่ 3 มาสด้า 11,050 คัน เพิ่มขึ้น 19.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 137,658 คัน เพิ่มขึ้น 8.4%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 49,325 คัน เพิ่มขึ้น 11.8% ส่วนแบ่งตลาด 35.8%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 42,893 คัน ลดลง 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 15,799 คัน เพิ่มขึ้น 50.8% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 19,071 คัน

โตโยต้า 7,642 คัน – มิตซูบิชิ 4,826 คัน – อีซูซุ 3,982 คัน – ฟอร์ด 2,243 คัน – เชฟโรเลต 378 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 118,587 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 45,343 คัน เพิ่มขึ้น 7.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.2%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 35,251 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 29.7%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 13,556 คัน เพิ่มขึ้น 55.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 167,852 คัน เพิ่มขึ้น 6.3%

อันดับที่ 1 อีซูซุ 53,814 คัน เพิ่มขึ้น 11.3% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%

อันดับที่ 2 โตโยต้า 45,823 คัน ลดลง 1.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.3%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด 16,528 คัน เพิ่มขึ้น 50.5% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: