Biznews

‘ตรวจ ATK’ วันไหนถึงแม่นยำ หลังใกล้ชิดคนติดโควิด

ถ้าอยู่ ๆ ได้รับแจ้งข่าวว่าคนใกล้ชิดติดโควิด แทบทุกคนคงต้องรีบหาชุดตรวจ ATK มาเทสต์ว่าเราติดเชื้อไปด้วยหรือยังแต่ก็มีหลายเคสที่ตรวจแล้วได้ผลเป็นลบ คือไม่ติดเชื้อ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งเรื่องนี้มีสาเหตุ

ดังนั้นลองมาทำความเข้าใจกันหน่อย พร้อมตอบคำถามว่าควรตรวจ ATK วันไหนถึงแม่นยำที่สุด

ก่อนอื่นมาดูว่าเรามีความเสี่ยงได้รับเชื้อแค่ไหน ซึ่งจากข้อมูลทางการแพทย์พบว่า ผู้ติดเชื้ อโควิ ดจะสามารถแพ ร่เชื้อให้คนอื่นได้ในช่วงก่อนที่จะมีอาการประมาณ 2-3 วัน ไปจนถึงช่วงที่มีอาการป่ว ยแล้ว เช่น

หาก A มีอาการป่วยครั้งแรกวันที่ 4 มีนาคม แสดงว่า A มีโอกาสแ พร่เชื้ อได้ตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม แม้จะยังไม่มีอาการ

ดังนั้น ถ้าเราใกล้ชิดกับ A ในช่วงวันที่ 1-3 มีนาคม ไปจนถึงช่วงที่ A มีอาการป่ วย เราก็มีโอกาสติดเชื้ อได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใกล้ชิดแค่ไหน โดยพฤติกร รมเสี่ ยงติดเชื้ อจากผู้ป่ วยก็อย่างเช่น

อยู่ใกล้หรือพูดคุยกับผู้ติดเชื้อในระยะ 2 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที

ผู้ติดเชื้อไอ จาม ใส่ตัวเรา

อยู่ในบริเวณที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ติดเชื้ อ เป็นเวลานานกว่า 30 นาที เช่น ในรถยนต์ รถเมล์ปรับอากาศ ห้องปรับอากาศ

อยู่ใกล้กันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัย เช่น นั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกัน

สัมผัสสิ่งของหรือใช้ข้าวของเครื่องใช้ร่วมกัน เช่น ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน จับโทรศัพท์มือถือของผู้ติดเ ชื้อแล้วไม่ล้างมือ

ตรวจ ATK แต่ทำไมไม่พบเ ชื้อ

การตรวจ ATK ทันทีที่ทราบว่าใกล้ชิดผู้ติดเชื้ อ สำหรับบางคนอาจจะยังไม่พบเชื้ อ เนื่องจากโควิ ดสายพั นธุ์โอมิคร อนมีระยะฟักตัวตั้งแต่ติดเ ชื้อจนถึงมีอาการประมาณ 5-14 วัน จึงต้องรอระยะเวลาที่จะตรวจพบได้

นอกจากนี้ยังมีกรณีผลลบปลอม (False Negative) ซึ่งอาจเกิดจากเราเพิ่งติดเชื้ อระยะแรก ๆ ร่างกายจึงมีปริมาณเชื้ อต่ำ ทำให้ตรวจไม่เจอ หรือบางคนตรวจ ATK ผิดวิธี แห ย่จมูกไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีทดสอบไม่ถูกต้อง เช่น ไม่อ่านผลในช่วงเวลาที่กำหนด ปริมาณตัวอย่างที่หยดไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ตรวจ ATK วันไหน เมื่อไร ถึงได้ผลแม่นยำ

สำหรับคนที่สัมผัสผู้ติดเ ชื้อโควิ ดมา และจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ ยงสูง ควรตรวจโควิ ดตามคำแนะนำดังนี้

กรณีมีอาการป่วย

ให้ตรวจทันทีที่มีอาการป่ว ย แม้จะป่ วยเล็กน้อยก็ตาม เพราะตั้งแต่วันแรกที่มีอาการป่ว ย จนถึงวันที่ 7 จะมีโอกาสตรวจพบเชื้ อได้มากที่สุด

ถ้าตรวจครั้งแรกแล้วผลเป็นลบ ให้กักตัว และตรวจ ATK ซ้ำอีกครั้งในอีก 3-5 วัน

ถ้าตรวจทั้ง 2 ครั้งแล้วยังได้ผลเป็นลบ ทั้งที่มีอาการป่ว ย เช่น มีไ ข้ ไ อ เ จ็บคอ มีเ สมหะ ควรไปตรวจด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งมีความแม่นยำกว่า

กรณียังไม่มีอาการป่วย

อย่างที่ทราบว่าโอมิครอนมีระยะเวลาฟักตัวประมาณ 5-14 วัน ดังนั้นเมื่อไปสัมผัสเชื้ อมาในวันที่ 1-4 แล้วมาตรวจ บางคนอาจได้ผลเป็นลบ ไม่พบเ ชื้อ จึงมีคำแนะนำให้ตรวจ ATK ดังนี้

ตรวจ ATK ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 นับจากวันที่ใกล้ชิดผู้ป่ว ยวันสุดท้าย เช่น เจอผู้ป่ วยวันที่ 1 มีนาคม ควรตรวจ ATK ในวันที่ 5 หรือ 6 มีนาคม หากยังไม่พบเชื้ อให้รอตรวจครั้งที่ 2 แต่ระหว่างนี้ควรกักตัวเอง ไม่พบปะผู้คน เพื่อป้องกันการแ พร่เ ชื้อ

ตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 นับจากวันที่ใกล้ชิดผู้ป่ว ยวันสุดท้าย เช่น เจอผู้ป่ว ยวันที่ 1 มีนาคม ถ้าตรวจครั้งแรกในวันที่ 5-6 มีนาคม แล้วยังไม่พบเชื้ อ ควรตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 มีนาคม

 

ตรวจ ATK เป็นบวกต้องทำอย่างไร

สุดท้ายถ้าตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีดจริง ๆ คือติดเชื้ อ กรณีมีอาการไม่หนัก สามารถเข้าสู่ระบบ Home Isolation ได้ โดยติดต่อ สปสช. เพื่อลงทะเบียนเข้าระบบ ดังนี้ โทร 1330 กด 14 หรือเข้าทางไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน @nhso

 

 

นอกจากนี้ตามจังหวัดต่าง ๆ ยังจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรับผู้ป่ วยเข้าสู่ระบบด้วย โดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: