Biznews

ด่วนที่สุด ‘ครม.’ สั่งปิดสถานบริการ พื้นที่กทม.-ปริมณฑล 14 วัน

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้สถานบริการในเขตกทม.และปริมณฑลหยุดบริการเป็นเวลา14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มี.ค. เริ่มพรุ่งนี้ เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึง โรงหนัง-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดไทย นวดโบราณ ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการ 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านสาธารณสุข

– เตรียมพร้อม ร.พ.ทั้งหมดทั่วประเทศ/เตียงผู้ป่วย/บุคลากร/ยา เวชภัณฑ์

– อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านเวชภัณฑ์

– เร่งผลิตหน้ากากอนามัย/เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันละ 2 ล้านชิ้น แจกจ่ายสถานพยาบาลด้านข้อมูล

– ทำการชี้แจง/รับเรื่องเรียน ให้แก้ปัญหาต่อไป ด้านการต่างประเทศ

– บางประเทศประสานขอช่วยเหลือยา หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

– ยกเลิกฟรีวีซ่าและVOA ไม่มีประเทศใดขัดข้อง

– ตั้งทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศ ประสานดูแลขรก. นร./นศ พระ แรงงานด้านมาตรการป้องกัน

– เข้มงวดตรวจคนเข้าเมืองทั้งทางบก น้ำ และอากาศ / เข้าไทยต้องมีใบรับรองแพทย์และประกันชีวิต

– ใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวคนที่เดินทางเข้าประเทศ

– งดวันหยุดสงกรานต์ 13 – 15 เม.ย.63 ให้ชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

– ปิดชั่วคราวสถานที่บางแห่งที่ชุมนุมคนจำนวนมาก เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน กวดวิชา สนามกีฬา โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารฯ

– สถานที่ใดที่ไม่ปิด ต้องมีวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งให้ห่างกัน 1 เมตรมีเจลล้างมือ

– สถานที่ใดฝ่าฝืนจะสั่งปิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 35

– หาแนวทางทำงาน/รับประทานอาหารเหลื่อมเวลา/ทำงานจากบ้าน

– ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีเดือน เม.ย. เลื่อน/ให้วิดีโอคอนเฟเรนซ์ ตามประกาศ คสช.ที่ 44/2557
ด้านมาตรการเยียวยา

– กระทรวงต่างๆจะเร่งพิจารณารายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่ครม.มีมติไปแล้วทั้งนี้ฐานเศรษฐกิจจะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นระยะ

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: