Real Estate

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้เปิดตัวโลโก้ใหม่

ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เว็บไซต์สื่อกลางอสังหาริมทรัพย์ ในเครือพร็อพเพอร์ตี้กูรู กรุ๊ป กลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้น นำของเอเชีย ประกาศปรับแบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมเผยโฉมโลโก้ใหม่ และปรับลุคเว็บไซต์ รวมไปถึงแอปพลิเคชั่น ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคในยุคปัจจุ บันที่เปลี่ยนไป การปรับแบรนด์ในครั้งนี้ถือเป็น อีกหนึ่งไมล์สโตนที่สำคัญที่จะพ ลิกโฉมจากบริษัทสื่อด้านอสังหาริ มทรัพย์ที่มีเครือข่ายอยู่ในภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ การเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

โดยการปรับแบรนด์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การอัพลุคเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นในเครือทั้งหมด รวมไปถึงการเปลี่ยนโลโก้ ทั้งหมดนี้เพื่อสะท้อนบทบาทในกา รเป็นเพื่อนคู่คิดที่จะคอยให้คำ แนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่กำลังหาบ้าน อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอประสบกา รณ์ในการหาบ้านมิติใหม่ให้กับผู้ บริโภคอย่างแท้จริง สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ดิจิตอล นวัตกรรม เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการปรับแบรนด์ใหม่ของดีดีพร็อพเพอร์ตี้ใ นครั้งนี้ คือการนำนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) มาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพ ลิเคชั่น เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการที่ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานแ ต่ละคน ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ งานบนเว็บไซต์ ซึ่งจะสามารถบ่งบอกถึงประเภทของ อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงคอนเทนต์ต่างๆ ที่คนๆ นั้นสนใจ

สำหรับการปรับแบรนด์ในครั้งนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของทุกๆ แบรนด์ในเครือพร็อพเพอร์ตี้กูรู ทั้งในประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสำนักงานใหญ่ที่สิงคโปร์ตลอด ปี 2561 นี้

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: