CSR

“ดาวเรือง รวมใจภักดิ์”

พล.๑ รอ. นำร่องเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง ๔๕๐,๐๐๐ ต้น ให้กลายเป็นทุ่งประวัติศาสตร์ “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์”ถวายเป็นราชสักการะ ในหลวงร. ๙

กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี และคณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น ๖๓ ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด จัดกิจกรรมเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง ๔๕๐,๐๐๐ ต้น ในโครงการปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ “ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์”โดยมี ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยทูตทหารจากประเทศเพื่อนบ้านกว่า 10 ประเทศ ดารานักแสดง นักเรียน นักศึกษาประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรม โดยพันเอกวันชนะ สวัสดี เป็นผู้สาธิตการเพาะเมล็ด พร้อมนำผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 3 พันคนเพาะเมล็ดดอกดาวเรือง ให้กลายเป็นทุ่งดอกดาวเรืองครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และเป็นพื้นที่รวมใจของชาวไทยทั้งประเทศ

 “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์ “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์
ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นที่เทิดทูนยกย่องอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเสด็จไปในทุกที่ทั่วทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนาน แม้ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย พระองค์ทรงเป็นจิตวิญญาณของชาติไทยอย่างแท้จริง การเสด็จฯ สวรรคตของพระองค์ถือเป็นห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของคนไทยทั้งประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นห้วงเวลาที่ชาวไทยจะได้แสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการทำความดี ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม และประเทศชาติ และที่สำคัญถึงเวลาแล้วที่ชาวไทยจะต้องรักและสามัคคีกัน เพื่อให้พระปณิธานที่พระองค์ท่านทรงอยากเห็นคนไทยรักกันเป็นจริง โครงการ “ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์” จะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของคนไทยมีต่อพระองค์

 “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์ “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษา ผบ.พล.๑ รอ. กล่าวว่า เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีสำคัญ พล.๑ รอ. จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๙ โดยมีจำนวนการปลูกต้นดาวเรืองมากที่สุดในประเทศไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นวันที่โครงการฯ เริ่มเพาะเมล็ดดอกดาวเรืองเป็นวันแรก โดยจะมีกำหนดเพาะเมล็ดดาวเรืองต่อเนื่องไปถึงวันที่ ๖ สิงหาคม หลังจากนั้นจะเป็นการย้ายต้นกล้าในวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ถัดไปจะเป็นวันเด็ดยอดวันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม โดยดอกดาวเรืองจะบานสะพรั่งพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุ่งดาวเรืองประวัติศาสตร์ที่ออกแบบเป็นสัญลักษณ์เลข ๙ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมชมซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สถิตอยู่ในหัวใจ ของคนไทยทั้งแผ่นดิน

 “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์ “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ด้านนายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด กล่าวในฐานะผู้สนับสนุนโครงการฯ ว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนโครงการปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะ โดยเป็นผู้จัดหาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการทั้งหมด โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมครั้งประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นโอกาสอันดีของพสกนิกรชาวไทยในการร่วมแรงร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในขณะเดียวกันยังเป็นการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากขยะมูลฝอยของประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการปลูกดอกดาวเรืองให้เต็มพื้นที่ พร้อมเชิญชวนประชาชนคนไทยมาร่วมแรงร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองของพ่อได้ตามกำหนดการของโครงการฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เป็นพี่เลี้ยงประจำจุดคอยฝึกสอนในทุกขั้นตอน

 

นายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯได้เชิญนายเดชาวัต อุปทินเกต เจ้าของสวนทองอยู่ดาวเรือง เป็นที่ปรึกษาและดูแลการปลูกดอกดาวเรือง ๔๕๐,๐๐๐ ต้น โดยจากนี้ไปในช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการ เพื่อเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นดาวเรือง และทำการปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

 

อาจารย์สมเกียรติ ทองโสภา นักวิชาการเกษตร คณะศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รุ่น ๖๓กล่าวถึง ซุ้มเทิดพระเกียรติ ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจ ของชาวกาญจนบุรี ๙ หมู่บ้าน เป็นถวายการแสดงความอาลัย อย่างเรียบง่าย ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติที่จัดหาได้ในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตั้งแต่พระองค์ท่านประสูติ กระทั่งสวรรคต ซึ่งมีรายละเอียดเรื่องราว พระราชกรณียกิจ ที่อยู่ในความทรงจำ ของพี่น้องประชาชนชาวไทย เช่น ธ สถิตในดวงใจ / ศาสตร์พระราชา (คำสอนพ่อ) / กษัตริย์ นักพัฒนา / อัครศิลปิน / เย็น ศิระ เพราะพระบริบาล / รวมใจภักดิ์ / ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป / ภัทรมหาราช และสู่สวรรคาลัย โดยไฮไลท์ของซุ้มนิทรรศการจะอยู่บริเวณโซน “รวมใจภักดิ์” โดยเปิดให้ประชาชนนำ “ภาพที่มีทุกบ้าน” มาร่วมจัดแสดง โดยมีเป้าหมายรวบรวมภาพที่มีทุกบ้านจากประชาชนให้ได้มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์

 “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์ “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์

ครูหนุ่ม นภัสกร วรกัณห์ ผู้ประพันธ์ เนื้อร้อง ทำนอง เพลง “ดาวเรือง รวมใจภักดิ์” กล่าวเสริมว่า ผมขอเป็นตัวแทนของประชาชนคนหนึ่ง ซึ่งเคารพและเทิดทูนพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ ตัวผมนั้นเปรียบดั่งเศษเสี้ยวธุลีดินใต้ฝ่าพระบาทและเมื่อได้รับโอกาสในการแต่งเพลงเพื่อใช้ในโครงการ “ดาวเรืองรวมใจภักดิ์” นั้น หัวใจของกระผมนั้นได้ตระหนักถึง การที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ โดยเฉพาะด้านการเกษตร เมื่อหลับตาลงนึกถึงพระองค์คราวใดก็มีอันต้องร้องไห้ทุกครั้งไป กระทั่งเพลงนี้แต่งสำเร็จ ขอให้เพลงนี้ เป็นสื่อแทนใจประชาชนชาวไทยทุกคน

 

สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการของโครงการฯ ได้ที่ทุ่งดาวเรือง รวมใจภักดิ์ ณ บริเวณเชิง เขาทอง หมู่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการฯ ได้ที่เฟซบุ๊ก ทุ่งดาวเรืองรวมใจภักดิ์

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: