Biznews

“ดัชนีความแนบเนื้อ” ในรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ ช่วงเช้า

Baania เผย “ดัชนีความแนบเนื้อ” เป็นดัชนีที่บ่งบอกการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าของคุณในตอนเช้า เนื่องจากการเชื่อมต่อของระบบรางและเส้นทางรถไฟฟ้า จำนวน 4 สาย ทำให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกที่คนนิยมใช้ในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะตอนเช้า (7.30-8.30) รถไฟฟ้าเปรียบเสมือน “เครื่องอัดปลากระป๋อง” ให้คุณ “แนบเนื้อ” ไปกับเพื่อนร่วมทางยามเช้าของทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจุบัน จำนวนขบวนรถไฟฟ้าและพื้นที่นั่ง (บางคนอาจเรียกยืน+เบียด) มีพื้นที่จำกัด ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน หลายคนจึงพยายามที่จะเบียดตัวเองเข้าไปเพื่อให้ไปถึงจุดหมายได้ทันเวลา จึงเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่า แล้วอะไรล่ะคือ คำจำกัดความว่ารถไฟฟ้าขบวนนี้เต็มแล้ว หรือเต็มแค่ไหน??

ดัชนีความแนบเนื้อนี้จะบ่งบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ ถึงความเบียด ความแนบแน่นที่คุณกำลังจะพบเจอหากขึ้นรถไฟฟ้าขบวนนั้นๆ ในแต่ละสถานีครับ แต่เนื่องด้วยแต่ละสถานีมีปริมาณคนขึ้นและลงจากชานชาลาไม่เท่ากัน จึงทำให้ดัชนีความแนบเนื้อนั่นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในบางสถานี

สำหรับคนกรุงเทพที่ใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำ อาจจะตั้งข้อสังเกตว่ารถไฟฟ้าของบ้านเรายังมีบางสถานีที่มีความแน่นเพียงบริเวณประตูทางเข้า-ออก หากมีวิธีการกระจายผู้โดยสารเข้าส่วนกลางขบวนได้อย่างเป็นระเบียบและรวดเร็ว ก็อาจจะช่วยเพิ่มจำนวนการโดยสารได้มากขึ้นและลดความหนาแน่นลง ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ในอนาคต

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: