difference-thinkingSpecial Scoop

ดร.เทียม โชควัฒนา (ตอนที่ 28)

บริษัท ฟาร์อีสท์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

ในขณะที่ข้าพเจ้าคิดจะทำธุรกิจโฆษณานั้น เมืองไทยเพิ่งอยู่ในยุคเริ่มต้นของบริษัทตัวแทนโฆษณา ซึ่งล้วนเป็นบริษัทข้ามชาติจากอเมริกาและญี่ปุ่น

บริษัท ฟาร์อีสท์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ที่เปิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 จึงถือเป็นธุรกิจโฆษณาของคนไทยแห่งแรก มีเจตนาเบื้องต้นคือเป็นบริษัทที่รองรับการโฆษณาสินค้าในเครือสหพัฒน์ ซึ่งแนวความคิดแบบนี้เป็นสิ่งใหม่มาก แต่เราไม่ได้เป็นรายแรกของระบบ เพราะขณะนั้นบริษัทที่ค้าเครื่องอุปโภคบริโภคข้ามชาติก็ก่อตั้งบริษัทโฆษณาของตนเองขึ้นมา

ข้าพเจ้าได้แต่คิดว่า เราต้องควบคุมดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเครือด้วยตัวของเราเอง ท่ามกลางกระแสถกเถียงในหมู่ผู้บริหารของสหพัฒน์ว่าเรากำลังจะทำสิ่งที่ไม่ชำนาญหรือเปล่า กำลังจะสร้าง “เสือนอนกิน” หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในข้อที่ว่าไม่ชำนาญนั้น ข้าพเจ้าขอปฏิเสธ เพราะได้คนดีมีฝีมือเข้ามาร่วมงานมากหน้าหลายตา เช่น คุณเธียรชัย ลาภานันท์ คุณวิบูลย์ โยคะกุล คุณวีระ ใบหยก คุณกฤษณะ คู่ความดี ข้าพเจ้าให้บุญปกรณ์ เป็นผู้จัดการบริษัท ฟาร์อีสท์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เราเริ่มจากห้องแถว 4 ชั้นที่ถนนราชวงศ์ ซึ่งได้สร้างส่วนใช้สอยไว้อย่างครบครัน เช่น ห้องถ่ายภาพโฆษณาและห้องอัดละครวิทยุ

ข้าพเจ้าได้คนดีมีฝีมือมาช่วยงานมากขึ้น เริ่มต้นด้วย คุณวศิน เตยะธิติ คุณพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม คุณนิกร พรสาธิต และคุณธิติมา ศานติคงคา

ข้อที่กล่าวว่า ฟาร์อีสท์ฯ จะเป็นบริษัทเสือนอนกินของสหพัฒน์นั้น ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์แน่ชัดในเรื่องดังกล่าว เพียงแต่เห็นว่า ทั้งฝรั่ง ทั้งญี่ปุ่นเขาก็ทำให้เห็นกันมาก่อน สินค้าจากสหพัฒน์จะไม่ใช้ฟาร์อีสท์ฯทำโฆษณา ก็สามารถทำได้ในพื้นฐานของเหตุและผล ข้าพเจ้าเชื่อว่าธุรกิจนี้ก่อให้เกิดทั้งผลดีและความคล่องตัวหลายประการ จากที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปคลุกคลีมา ทำให้มีความเชื่อว่าจะเป็นเครือข่ายของการพัฒนาสิค้าของสหพัฒน์

ภายหลังที่ ฟาร์อีสท์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง เติบโตขึ้น แนวคิดแบบอินเฮาส์เอเจนซี่นี้ก็แพร่หลายจนเห็นชัดเจน ธุรกิจใหญ่ ๆ ก็สร้างบริษัทตัวแทนโฆษณาของตนเองกันทั้งสิ้น เป็นข้อคิดที่ว่า งานผลิต งานขาย และงานโฆษณานั้น จะต้องเกาะเกี่ยวเป็นคู่ขนานกันไป ความสำเร็จจึงจะเกิด

ต่อมา บุญชัยกลับมาจากเมืองนอก รับงานบริษัท ฟาร์อีสท์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นกรรมการผู้จัดการ และบริษัท ฟาร์อีสท์ แอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทโฆษณาของคนไทยบริษัทแรกที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ มีผลงานเทียบเท่ากับบริษัทโฆณาข้ามชาติ ได้ชนะการประกวดโฆษณาจำนวนมาก ปัจจุบัน ได้โตแล้วแตกไปมีบริษัทในเครือหลายบริษัท

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: