Real Estate

“ซีกัล” สยายปีกปักธงโคราช ขยายฐานลูกค้าภาคอีสาน

เปิดฉากปี 2560 ได้ไม่นาน ไทยสเตนเลสสตีล เจ้าของเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและที่นอน แบรนด์ ซีกัล ออกโรงเขย่าตลาดก่อนใครด้วยการประกาศปักธงประตูภาคอี สาน เปิด ซีกัล สโตร์ สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดที่กำลังเนื้อหอมสุดๆ ของค้าปลีกไทยในเวลานี้

อรุณ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครั วสเตนเลสสตีลและนอนสติ๊กคุณภาพ แบรนด์ “ซีกัล” กล่าวว่า โคราชเป็นเมืองศักยภาพและเป็นทำเลทองของนักลงทุน เพราะเป็นประตูหน้าด่านสู่ภาคอี สานและเชื่อมเมืองชายแดนเศรษฐกิ จ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทั้งการบริหารราชการ การศึกษา

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อในปี 2560 มีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เกิดจากแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยภาครัฐมีการจัดตั้งทั้งงบประจำและงบลงทุน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าอุ ปโภคบริโภคยังขยายตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้ งจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิ จของภาครัฐ รายได้จากการท่องเที่ยว ราคาสินค้าเกษตรบางชนิด และความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี 2559

นอกจากนี้ยังมีการลงทุ นของภาคเอกชนเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวในบางพื้นที่ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมที่มีอัตราการเข้าพั กเกือบ 60% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการขยายตัวของห้างสรรพสินค้าค่ ายยักษ์ใหญ่จากกรุงเทพเข้ามาเปิดในพื้นที่โคราช ด้วยเชื่อมั่นในศักยภาพทั้งทางด้านทำเลและกำลังซื้อมหาศาล

สำหรับ ซีกัล สโตร์ สาขา เทอร์มินอล 21 โคราช จะเป็นแฟล็กซีฟสโตร์ เพื่อเจาะกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร ข้าราชการ รวมถึงแม่บ้านในโคราชและจังหวัดใกล้เคียง โดยคาดว่าจากการเปิดสาขาดังกล่ าวจะช่วยดันยอดขายภาคอีสานโตกว่ า 7 %

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: