Biznews

ช่วยคนไทยฉีดเร็วขึ้น!’อย.’ เปิดช่องพิเศษขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ทุกรายการ

มติชน  รายงานว่า นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกรายการ ทั้งวัคซีนที่พัฒนาจากต่างประเทศและวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทย ทุกเทคโนโลยีแพลตฟอร์มให้สามารถขึ้นทะเบียนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

“อย.ได้เปิดช่องทางพิเศษสำหรับขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และขอให้ประชาชนมั่นใจว่าวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจาก อย. จะมีความปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิผลป้องกันโรค และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย. ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังและประเมินผลความปลอดภัยของวัคซีนอย่างรอบด้านด้วย” นพ.ไพศาล กล่าว

 

ที่มา  มติชนออนไลน์

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: