Biznews

ชี้ช่องรวย!แจ้งเบาะแสปราบเด็กแว้นแข่งรถป่วนเมืองจนจับได้ รับไปเลย 3,000 บาท!

รับ 3,000 บาท! เมื่อแจ้งเบาะแสเด็กแว้นแข่งรถจนจับกุมได้ ถ่ายภาพ-คลิปเป็นหลักฐาน แจ้ง 191, 1599, หรือเฟสบุ๊คศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตของเด็กและเยาวชน อันเป็นปัญหาที่สร้างอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในชุมชนและสังคม มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการแข่งรถในทาง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ เช่น การแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น หรือรู้ตัวผู้จัด ผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถ ให้ประชาชนบันทึกภาพและคลิปด้วยตนเองพร้อมข้อมูลรายละเอียดแล้วแจ้งผ่าน 3 ช่องทาง คือ ศูนย์ 191 สายด่วน 1599 หรือเพจเฟซบุ๊กศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. (ส่งข้อมูล inbox )

สำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดการแข่งรถในทางได้ ผู้แจ้งจะได้รับค่าตอบแทน รายละ 3,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้แจ้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันมีประชาชนที่ให้ข้อมูลหรือเบาะแสได้รับค่าตอบแทนแล้ว จำนวน 23 ราย เป็นเงิน 69,000 บาท 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: