Financial

จัดหนักรับปีใหม่!’ออมสิน’ เพิ่มรางวัลสลากออมสินดิจิทัลอีก 20 ล้าน!

ธนาคารออมสิน รายงานว่า ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564  ทางธนาคารขอมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้ที่ฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ด้วยการพิ่มรางวัลพิเศษ 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท ในการออกรางวัล 2 ครั้ง ครั้งละ 10 รางวัล คือ วันที่ 16 ก.พ. 64 และวันที่ 16 มี.ค. 64 รวมเป็นเงินรางวัล 20 ล้านบาท

โดยธนาคารออมสิน เปิดรับฝากบนแอปพลิเคชั่น MyMo เฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค.-15 มี.ค. 64 หรือจนกว่าวงเงินฝากจะเต็ม 20,000 ล้านบาท รับฝากหน่วยละ 20 บาท ฝากขั้นต่ำ 200 บาทต่อครั้ง และสูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาทเกิน 10 ล้านบาท

สำหรับรางวัลพิเศษนี้ ไม่นับรวมรางวัลปกติที่ออกเป็นประจำอยู่แล้วทุกวันที่ 16 ของเดือนที่ฝากแล้วมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง 12 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก 1 ปี รางวัลสูงสุดรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ล้านบาท และยังมีรางวัลที่ 2-5 รวมถึงรางวัลเลขท้าย ซึ่งการออกรางวัลได้ถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (Facebook : Live NBT2HD)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: