Eat & Travel

จริงหรือ!!!! วัยรุ่นไทยชอบเที่ยวกับครอบครัว

เอ็กซ์พีเดีย (Expedia.co.th®) เว็บไซต์บริการด้านการท่องเที่ยว  ร่วมกับนอร์ธสตาร์ (NorthStar) บริษัทด้านการวิจัยและกลยุทธ์ทางการตลาด ได้ทำการสำรวจและศึกษาข้อมูลเรื่องความสำคัญของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ด้วยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกว่า 17,000 คน ใน 28 ประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับความสุขและความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวของครอบครัว โดยผลสำรวจของประเทศไทยได้จากการสุ่มตัวอย่างกลุ่มพ่อแม่จำนวน 300 คน วัยรุ่น 200 คน และกลุ่มที่ไม่ใช่พ่อแม่ 100 คน

 

 

จากผลการสำรวจปรากฏว่าเกือบทุกคนในหลายประเทศนั้นไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวอย่างน้อยปีละครั้ง แต่ก็มีบางประเทศที่วัยรุ่นส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวถึงปีละสองครั้งหรือมากกว่านั้น ส่วนกลุ่มผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่มักไปท่องเที่ยวกับครอบครัวปีละครั้งเท่านั้น ความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติและถิ่นที่อยู่อาศัยล้วนเป็นเหตุผลที่ชัดเจน ชาวเอเชีย ชาวยุโรปตอนใต้ และชาวเม็กซิโกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัว และพวกเขาจะเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวของเขาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

 • นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้รั้งตำแหน่งนิยมเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าปีละสองครั้งถึงร้อยละ 74 ตามด้วยกลุ่มพ่อแม่จำนวนร้อยละ 68 และกลุ่มคนที่ไม่ใช่พ่อแม่มีจำนวน ร้อยละ 57
 • นักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวน้อยกว่าปีละครั้ง โดยเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพียงร้อยละ 29 กลุ่มพ่อแม่มีจำนวนร้อยละ 25 และร้อยละ 21 เป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พ่อแม่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อนมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี

Expedia

 

วัยรุ่นทั่วโลกส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุดค่อนข้างบ่อย โดยรายงานระบุว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศนิยมไปท่องเที่ยววันหยุดกับครอบครัวถึงปีละสองครั้งหรือมากกว่านั้น

 

 • วัยรุ่นไทยและเกาหลีใต้ร้อยละ 74 เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าปีสองครั้งหรือมากกว่า ซึ่งมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่ทำการสำรวจ
 • เมื่อมองไปที่ประเทศใกล้เคียงในอาเซียน อย่างฮ่องกง มีจำนวนเพียงร้อยละ 29 ที่เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวปีละสองครั้งหรือมากกว่า ซึ่งน้อยที่สุดในบรรดาทุกประเทศในเอเชีย

 

ในรายงานระบุว่ากลุ่มพ่อแม่ชาวเอเชียนิยมเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดพักผ่อนถึงปีละสองครั้งหรือมากกว่า

 • กลุ่มพ่อแม่ชาวเกาหลีใต้ร้อยละ 68 และกลุ่มพ่อแม่ชาวเม็กซิโกร้อยละ 60 นิยมเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวเป็นประจำทุกปีๆ ละสองครั้งหรือมากกว่า
 • ในขณะที่กลุ่มพ่อแม่ชาวฮ่องกงร้อยละ 25 และกลุ่มพ่อแม่ชาวเดนมาร์กร้อยละ 30 ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างน้อยที่เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าหนึ่งครั้งในแต่ละปี
 • เมื่อเทียบกับประเทศใกล้เคียงในอาเซียน กลุ่มพ่อแม่ชาวไทยจำนวนร้อยละ 74 เดินทางท่องเที่ยวบ่อยกว่ากลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าพ่อแม่มีจำนวนร้อยละ 58

 

การเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดทำให้พี่น้องสนิมสนมกันยิ่งขึ้น

 

วันหยุดพักผ่อนของครอบครัวถือเป็นแรงผลักดันที่จะนำพาญาติพี่น้องได้มาอยู่รวมกัน ซึ่งการสำรวจกลุ่มวัยุร่นที่มีพี่น้องในทุกประเทศส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันว่าการท่องเที่ยวกับครอบครัวทำให้พวกเขาสนิทกันยิ่งขึ้น โดยวัยรุ่นชาวเอเชียส่วนใหญ่ใน 8 ประเทศใกล้เคียงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดทำให้พวกเขาใกล้ชิดกับพี่น้องมากยิ่งขึ้นมีจำนวนสูงถึงร้อยละ 90 โดย 4 ประเทศที่มีความเห็นเหมือนกันจนน่าทึ่งอย่าง เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และฮ่องกง มีจำนวนสูงถึงร้อยละ 98

 

Expedia

 

พ่อแม่ส่วนใหญ่ในเกือบทุกประเทศกล่าวว่า ความทรงจำที่ดีที่สุดของพวกเขาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดของครอบครัว แต่ก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปหลายระดับ ระหว่างกลุ่มพ่อแม่นักเดินทางชาวยุโรปส่วนใหญ่จะเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่าความทรงจำที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุดเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดของครอบครัว และมีจำนวนน้อยกว่าครึ่งของกลุ่มพ่อแม่ใน 4 ประเทศเหล่านี้ที่เห็นด้วยได้แก่ นอร์เวย์ร้อยละ 46 ไอร์แลนด์ร้อยละ 45 สวีเดนร้อยละ 44 คน และสหราชอาณาจักรร้อยละ 43

 

กลุ่มพ่อแม่ในเอเชียจำนวนมากยอมรับว่า ความทรงจำที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุดคือช่วงเวลาในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว โดยพ่อแม่ชาวไทยมีจำนวนสูงถึงร้อยละ 82 ตามด้วยมาเลเซียร้อยละ 81 เกาหลีใต้ร้อยละ 74 และไต้หวันร้อยละ 69

 

ส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็มีมุมมองที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่ส่วนใหญ่คือ เห็นด้วยว่าความทรงจำที่พวกเขาโปรดปรานที่สุดเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว และประเทศไทยเป็นประเทศที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากที่สุดสูงถึงร้อยละ 74 ตามด้วยบราซิลร้อยละ 70 และเม็กซิโกร้อยละ 64 ตามลำดับ

 

CindyFam
CindyFam

 

พ่อแม่ประมาณครึ่งหนึ่งในเกือบทุกประเทศบอกว่า พวกเขายอมละทิ้งกฎและสิ่งน่าเบื่อจนเกินไปเมื่อไปเที่ยวพักผ่อนในวัน หยุดกับพวกลูกๆ ของเขา

 

 • พ่อแม่ชาวอินเดียร้อยละ 63 ชาวไทยร้อยละ 57 และชาวนิวซีแลนด์ร้อยละ 55 เป็นกลุ่มคนที่ยืดหยุ่นมากที่สุด ที่ยอมให้ลูกๆ ของเขาฉีกกฎและสิ่งที่น่าเบื่อทิ้งไปขณะท่องเที่ยวในวันหยุดของครอบครัว
 • ส่วนพ่อแม่ชาวไต้หวันร้อยละ 26 ชาวฮ่องกงร้อยละ 26 และชาวอิตาลีร้อยละ 28 ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างน้อยที่ยอมให้พวกลูกๆ ได้หยุดพักในช่วงปิดเทอม

 

แต่ก็มีพ่อแม่บางคน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่จะอนุญาตให้ลูกๆ หลานๆ ของพวกเขาได้นอนตื่นสายในช่วงปิดเทอม

 

 • พ่อแม่ในหลายประเทศในทวีปยุโรป มักปล่อยให้ลูกหลานของตนนอนดึกในช่วงปิดเทอม โดยพ่อแม่ชาวสวิสมีจำนวนมากที่สุดถึงร้อยละ 67 ชาวฝรั่งเศสร้อยละ 64 และชาวเยอรมันนีร้อยละ 58
 • ส่วนพ่อแม่ชาวเอเชียเคร่งครัดในเรื่องเวลานอน โดยเป็นพ่อแม่ชาวไต้หวันมีจำนวนร้อยละ 25 พ่อแม่ชาวฮ่องกงร้อยละ 30 และพ่อแม่ชาวมาเลเซียร้อยละ 33 ที่อย่างน้อยจะยอมให้เด็กๆ ได้ทำตัวสบายๆ มากขึ้นในช่วงปิดเทอม

 

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: