Biznews

คึกคักแน่! ‘สวนดุสิตโพล’เผยปีนี้ คนไทยอยากไป ‘ลอยกระทง’ นอกบ้าน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ (ออนไลน์) เรื่อง คนไทยกับเทศกาล “ลอยกระทง 2565” พบว่า ในปีนี้ประชาชนส่วนใหญ่สนใจร่วมงาน ลอยกระทง โดยจะไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่มีการจัดงาน โดยสิ่งที่ประชาชนจะอธิษฐานในวันลอยกระทง คือ ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ มองว่า เทศกาล “ลอยกระทง 2565” ในปัจจุบันยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยได้ และคิดว่าเทศกาลลอยกระทง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจากเหตุการณ์ อิแทวอน เกาหลีใต้ บทเรียนที่ควรนำมาใช้ในการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของไทย คือ ควรมีการจัดระเบียบ กำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสม รองลงมาคือ มีการเตรียมพร้อมรับมือ มีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว

นอกจากนี้จากการสำรวจความเห็นยังพบข้อมูลที่น่าสนใจ ของ ประชาชนในช่วง “ลอยกระทง 2565” โดยพบว่าหลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลงประชานให้ความสนใจอยาก ลอยกระทง มากกว่า 72.14% และในปีนี้ประชาชนอยากไป ลอยกระทง ในสถานที่ต่างๆ มากกว่า 60.67 % ส่วน ลอยกระทงออนไลน์มีเพียง 10.37% เท่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากอธิฐานใน วันลอยกระทง อันดับแรกคือ ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 41.52 % ขอให้ตนเองประสบความสำเร็จในเรื่องงาน/เรื่องเรียน 39.23% ขอให้บ้านเมืองสงบสุข เศรษฐกิจดีขึ้น 20.82%

นอกจากนี้จากการสำรวจความเห็นยังพบว่า ประชาชนคิดว่า เทศกาลลอยกระทง ในปัจจุบันยังเป็นการช่วยสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทยมากถึง 83.49 % ประชาชนเห็นว่าการ ลอยกระทง เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ โดยจากการสำรวจพบว่า 88.45 % เห็นว่า เทศกาลลอยกระทง กระตุ้นเศรษฐกิจได้

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ อิแทวอน ที่เกาหลีใต้ นำมาเป็นบทรียนได้อย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งประชาชนกว่า 90.09 % เห็นว่าการจัดงานควรมีการจัดระเบียบกำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสม 80.78% เห็นว่ามีควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือมีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว และ 79.66% เห็นว่าควรจัดเจ้าหน้าที่ประจุจุดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ตำรวจ หน่วยแพทย์ กู้ภัย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: