BiznewsCSRUncategorized

‘คาเฟ่ อเมซอน’ดันผู้พิการหูหนวกเป็นบาริสต้าอาชีพในร้าน

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) พร้อมด้วยนางอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ (Café Amazon for Chance) ในรูปแบบเพื่อสังคม” ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ เพื่อให้ ก.ล.ต. จัดตั้งร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ ณ อาคาร ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นสาขาลำดับที่ 8 ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2563 เพื่อใช้เป็นสถานที่พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มผู้พิการให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า โออาร์ มีวิสัยทัศน์ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมชุมชน จึงได้ตระหนักถึงพลังของการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการเกื้อกูลกัน โดย โออาร์ ร่วมกับ บริษัท สานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม จัดตั้ง “โครงการ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์” นำความสำเร็จของธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน ที่ปัจจุบันมีกว่า 3,000 สาขาใน 10 ประเทศทั่วโลก มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการจัดอบรมและพัฒนาให้ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นบาริสต้ามืออาชีพได้ตามมาตรฐานของ คาเฟ่ อเมซอน

โดยบาริสต้าส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในร้าน คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ จะเป็นผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้พิการที่มีมากเป็นอันดับ 2 รองจากผู้พิการทางร่างกาย และมักได้รับการจ้างงานที่ต่ำกว่าวุฒิการศึกษา รวมทั้งขาดการพัฒนาทักษะความสามารถในสายอาชีพ ทั้งนี้ คาเฟ่ อเมซอน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยนำนวัตกรรมเครื่องบดกาแฟดิจิทัลแบบใหม่ (Hybrid Machine) มาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้กับผู้พิการ นอกจากนี้ ยังนำเครื่องชำระเงินระบบ 2 หน้าจอ (Duo Screen POS) มาใช้เพื่อลดความผิดพลาดของการสั่งซื้อสินค้า เนื่องจากลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการของตนเองได้ทันที รวมถึงการออกแบบการดำเนินงานภายในร้านให้สอดคล้องกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้พิการ เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานและสื่อสารกับลูกค้า

 

ปัจจุบัน ร้านคาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แช้นส์ เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 6 สาขา ในกรุงเทพฯ และจังหวัดชลบุรี ได้แก่ สาขาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สาขาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สาขา หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา สาขาสกายเลน สุวรรณภูมิ สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ และสาขาโรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดย โออาร์ ยังมีแผนการขยายสาขาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน สร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างโอกาสอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการไทย

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: