Biznews

ปราบโกงไร้ผล!’คอร์รัปชัน’ ไทยพุ่ง 101 ของโลก

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI) ได้เผยผลการจัดอันดับภาพลักษณ์คอรัปชั่นในภาครัฐของหลายประเทศทั่วโลกประจำปี 2019 (CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019) โดยสำหรับประเทศไทยพบอยู่ในอันดับที่ 101 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก

โดยประเทศไทยได้คะแนน 36 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งพบว่าไม่ต่างจากการจัดอันดับในปี 2018 ที่พบว่าไทยก็ได้ 36 คะแนนเท่าเดิม แต่ที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากการจัดอันดับครั้งก่อนคือ เมื่อปี 2018 ไทยเคยถูกจัดอันดับที่ 99 โดยในปีนี้ลดลงสองอันดับมาอยู่ที่ 101

สำหรับประเทศไทยนั้น ผลสำรวจจาก WEF สำรวจนักธุรกิจถึงการจ่ายเงินสินบนเกี่ยวกับการนาเข้า-ส่งออก ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การนำเงินของภาครัฐไปให้กับบริษัท บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ เพื่อการคอร์รัปชัน และระดับคุณธรรมหรือจริยธรรมหรือธรรมภิบาลอยู่ระดับใดนั้น คะแนนดีจาก 42 ในปี 2561 เป็น 43.28 ในปี 2562

 

 

ทั้งนี้ การจัดอันดับประเทศที่มีการโกงกินมากที่สุดในโลกประจำปี 2020 หรือ The World’s Most Corrupt Countries ของ U.S. News & World Report มีดังนี้

อันดับ (1) โคลอมเบีย

(2) เม็กซิโก

(3) กานา

(4) เมียนมา

(5) กัวเตมาลา

(6) ซาอุดิอาระเบีย

(7) บราซิล

(8) เคนยา

(9) โบลิเวีย

(10) รัสเซีย

ส่วน 10 อันดับแรกของประเทศโปร่งใสสุดของโลกประกอบด้วย

อันดับ 1 นิวซีแลนด์

อันดับ 2 เดนมาร์ก

อันดับ 3 ฟินแลนด์

อันดับ 4 สวิตเซอร์แลนด์

อันดับ 5 สวีเดน

อันดับ 6 สิงคโปร์

อันดับ 7 นอร์เวย์

อันดับ 8 เนเธอร์แลนด์

อันดับ 9 ลักเซมเบิร์ก

อันดับ 10  เยอรมนี

การจัดอันดับดังกล่าวเป็นการจัดตามความคิดเห็นจากการรับรู้ของประชาชน (Ranking by Perceptions) ที่เข้าร่วมการสุ่มสำรวจใน 73 ประเทศจำนวนมากกว่า 20,000 คน ซึ่งในการสำรวจผู้ตอบคำถามต้องระบุว่าพวกเขาเชื่อมโยงแต่ละประเทศกับนิยามคำว่า “corrupt” ซึ่งเป็นความเสื่อมทางจริยธรรมตามการตีความของพวกเขามากน้อยแค่ไหน ประเทศใดมีความโปร่งใส ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตย ประเทศใดที่พวกเขารับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการโกงกิน คอร์รัปชัน หรือการปล่อยปละละเลยของทางการให้มีการทุจริตเกิดขึ้น

 

สำหรับประเทศไทย จากการจัดอันดับปี 2017 ไทยเคยอยู่ในอันดับ 96 ของโลก ดัชนีคอรัปชั่นไทยแย่ลง จากอันดับ 96 เป็น 99

ส่วนประเทศในแถบอาเซียนพบว่า สิงคโปร์ยังครองแชมป์ประเทศโปร่งใสที่สุดที่อับดับ 4 ของโลก ตามด้วยมาเลเซียที่ 51, เวียดนาม 96, ไทย 101, ฟิลปปินส์ 113, เมียนมา 130, ลาว 130 และกัมพูชา 162

ทั้งนี้  ภาพลักษณ์คอรัปชั่นของประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า มาเลเซียอันดับดีขึ้นถึง 6 อันดับ จากปี 2018 ในอันดับที่ 61 ปีนี้อยู่ที่ 51 ส่วนเวียดนามจากปี 2018 อันดับ 117 ขึ้นมาเป็นที่ 96 ของโลก เช่นเดียวกับอินโดนีเซียจาก 89 เป็น 85 ของโลก

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: