Biznews

คนใหม่-คนเก่าต้องรู้!เปิดไทม์ไลน์ คิกออฟ ‘คนละครึ่งเฟส 5’

โครงการคนละครึ่งเฟส 5 ที่รัฐบาลกำหนดคิกออฟเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ด้วยการช่วยค่าใช้จ่าย 50% แต่ไม่เกินวันละ 150 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 800 บาท ตลอดโครงการ พร้อมกับกำหนดกรอบระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ทั้งในส่วนของร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และภาคประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิ ซึ่ง www.คนละครึ่ง.com ได้แจกแจงไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5 ไว้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะให้ทุกคนไม่พลาดสิทธิ

สำหรับไทม์ไลน์การเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5 มีดังนี้
วันที่ 15 ส.ค. 65
เปิดรับลงทะเบียนร้านค้า
วันที่ 17 ส.ค. 65
เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร-เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform
วันที่ 19 ส.ค. 65
เปิดรับลงทะเบียนประชาชน
วันที่ 25 ส.ค. 65
ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมคนละครึ่งเฟส 5
วันที่ 1 ก.ย. 65
เริ่มใช้จ่าย
วันที่ 14 ก.ย. 65
วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก
กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 หากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังวันที่ 1ก .ย. 65 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS
วันที่ 31 ต.ค. 65
สิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส 5

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: