Bizlifestyle

‘ข้อสอบชีวิต 4 ข้อ’ ที่ต้องสอบผ่านให้ได้ก่อนจากโลกใบนี้

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมพร บุษราทิจ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราชเปรียบเทียบชีวิตคนเราเหมือนการทำข้อสอบ 4 ข้อ ข้อสอบเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องสอบผ่านให้ได้ ลองมาตรวจสอบกันดูว่าคุณสอบผ่านได้กี่ข้อแล้ว

ข้อที่ 1 ร่างกายแข็งแรง
เรื่องพื้นฐานในชีวิตของคนเราคือ
การมีร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี
ซึ่งทำได้ง่ายๆ ด้วยการออกกำลังกาย
อย่างสม่ำเสมอและเจริญสติตลอดเวลา

ข้อที่ 2 มีคนข้างตัวดี
คนข้างตัวอาจจะหมายถึงคู่สมรสหรือเพื่อน
จะเป็นแบบใดก็ล้วนแต่เป็นคนดี
อยู่กับบัณฑิตจึงจะพาไปหาผล
เลือกคนที่จะแต่งงานด้วยก็ควรเลือกให้ดี
ถ้าเลือกดีแล้วก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด
ซึ่งเขาก็จะดูแลเราจนแก่เฒ่ามากยิ่งกว่า
ไม่ใช่เลือกเขามาแล้วปล่อยปละละเลยไม่ดูแลเขา

หากเลือกคนที่คิดว่าใช่และแต่งงานด้วยกันแล้ว
ต่อมาในภายหลังพบว่าเขาไม่ได้ดั่งใจเรา
สิ่งที่จะต้องทำคือการค้นหาความดีของเขาให้พบ
และยอมรับความบกพร่องที่เราไม่ชอบใจ
แล้วดูแลเขาให้ดีด้วยความรักและความเข้าใจ
ก็จะได้คู่สมรสที่ดีในที่สุด

 

 

คนส่วนใหญ่ไม่ทำนุบำรุงคนข้างตัวให้ดี
คอยแต่จะทำให้เสียน้ำใจ เช่นนี้ถือว่าสอบตก

กับเพื่อนก็เช่นเดียวกัน เพื่อนมีหลากหลายชนิด
ก็ต้องเลือกวางเพื่อนไว้ในตำแหน่งต่างๆ กัน
เพื่อนที่ดีเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเช่นกัน
จึงจะมีเพื่อนแท้ในชีวิต คนส่วนใหญ่เลือกคบ
เพื่อนที่มีฐานะและคิดถึงผลประโยชน์
ที่เขาจะให้เราในภายหน้า การเลือกคบคน
ที่มีอำนาจวาสนาเช่นนี้ถือว่าสอบตกเช่นกัน
เพื่อนแท้มิใช่อยู่ที่เปลือกนอก
หากแต่อยู่ในหัวใจของเรา

ข้อที่ 3 มีเงินใช้
ข้อนี้น่าจะเข้าใจกันดี มีเงินใช้ไม่ได้หมายความว่า
จะต้องร่ำรวย แต่หมายความว่าการมีเงินใช้
และมีความมั่นคงทางการเงิน หลักง่ายๆ
ก็คือทำให้เงินที่ไหลเข้ามามากกว่าเงินที่
ไหลออกไปเสมอ เปรียบเสมือนน้ำซึมบ่อทราย
ทำเช่นนี้ตลอดชีวิต

ข้อที่ 4 มีจิตใจหนักแน่นแบบผู้ใหญ่
การที่คนเราจะมีจิตใจหนักแน่น
แบบผู้ใหญ่ได้จะต้องมี

4.1 ความเมตตากรุณา
หมั่นคิดถึงคนที่ยากลำบากกว่าเราเสมอ

4.2 มีสติ หมั่นเจริญสติอยู่เสมอๆ
ด้วยวิธีที่ตนเองชอบและเหมาะสม

4.3 เห็นคุณค่าของงานที่ตนเองทำ

4.4 เรียนรู้อยู่เสมอและก้าวข้ามความไม่รู้ของตนเอง

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : สุขกาย สบายใจ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: