Biznews

ข่าวไม่สู้ดี!วิจัยเผย’การรับรู้กลิ่น’ผิดปกติหลังติดโควิดอาจอยู่ยาว!

 รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ผ่านทางเฟซบุ๊ก Thira Woratanarat มีเนื้อหาดังนี้

ทะลุ 346 ล้านไปแล้ว

เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่มสูงถึง 3,281,268 คน ตายเพิ่ม 8,113 คน รวมแล้วติดไปรวม 346,406,897 คน เสียชีวิตรวม 5,601,864 คน

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ อเมริกา ฝรั่งเศส อินเดีย อิตาลี และบราซิล

จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ซึ่งรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85.88 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 84.99

ล่าสุดจำนวนติดเชื้อใหม่จากทวีปยุโรปนั้นคิดเป็นร้อยละ 45.64 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 37.03
เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปครอง 5 ใน 10 อันดับแรก และ 11 ใน 20 อันดับแรกของโลก

…มองทวีปเอเชีย

ยอดติดเชื้อใหม่รายวันสูงเป็นอันดับสอง รองจากยุโรป โดยแซงทวีปอเมริกาเหนือไปแล้ว

อินเดียติดเพิ่มถึง 335,458 คน ตุรกีและอิสราเอลติดเพิ่มกว่า 6-7 หมื่นคน ในขณะที่ตอนนี้ญี่ปุ่นนั้น ทำลายสถิติอีกครั้งด้วยการติดเพิ่ม 44,638 คน มากกว่าระลอกก่อนเกือบสองเท่า

…อัพเดตความรู้

1. US CDC เผยแพร่ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน mRNA เข็มสามที่ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น พบว่าได้ผลดีมากในการป้องกันการป่วยจนต้องนอนรพ. และลดโอกาสป่วยจนต้องไปรับการดูแลฉุกเฉิน ทั้งต่อเดลต้าและ Omicron
ด้วยสถานการณ์การระบาดของ Omicron ทั่วโลกที่รุนแรง การฉีดเข็มกระตุ้นนั้นจำเป็น

2. “ความผิดปกติของการรับรู้กลิ่นหลังจากติดเชื้อโรคโควิด-19 อาจคงอยู่ระยะยาว”

…ข่าวไม่ดีนัก…สำหรับคนที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วมีปัญหาเรื่องการรับรู้กลิ่นสูญเสียไป หรือรับรู้กลิ่นได้ผิดปกติ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการของ Long COVID เดิมเคยคาดกันว่าปัญหานี้น่าจะค่อยๆ ดีขึ้นในเวลาไม่นาน

แต่งานวิจัยล่าสุดโดย Tognetti A และคณะ จาก Karolinska Institutet ประเทศสวีเดน ได้ทำการศึกษาติดตามในผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 100 คน และทำการประเมิน ณ 18 เดือน หรือ 1 ปีครึ่ง โดยตรวจสมรรถนะในการรับรู้กลิ่นเทียบกับคนปกติที่ไม่เคยติดเชื้อ

การศึกษานี้พบว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนนั้น มีราว 2 ใน 3 (ประมาณ 65%) ที่ตรวจพบสมรรถนะการรับรู้กลิ่นที่ผิดปกติ ณ 18 เดือนหลังจากการติดเชื้อ

คณะผู้วิจัยคาดว่า ด้วยเวลาที่ยาวนาน 18 เดือน แล้วยังพบว่ามีความผิดปกติของการรับรู้กลิ่นเช่นนี้ น่าจะมีความเป็นไปได้ที่ปัญหาด้านการรับรู้กลิ่นจะคงอยู่ไประยะยาว

…ย้ำอีกครั้งว่า ปัญหาอาการต่างๆ ที่คงค้างหลังจากติดเชื้อโควิด ที่เรียกว่า Long COVID นั้น จะเป็นปัญหาสำคัญมากทั้งต่อคนที่เคยติดเชื้อ และอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด รวมถึงมีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และการทำงาน เพราะเกิดอาการผิดปกติระยะยาวได้กับหลายระบบของร่างกาย
การป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดเป็นกิจวัตรนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ไม่ติดเชื้อ…ย่อมดีที่สุด

อ้างอิง
1. Thompson MG et al. Effectiveness of a Third Dose of mRNA Vaccines Against COVID-19–Associated Emergency Department and Urgent Care Encounters and Hospitalizations Among Adults During Periods of Delta and Omicron Variant Predominance — VISION Network, 10 States, August 2021–January 2022. MMWR. 21 January 2022.
2. Tognetti A et al. High prevalence of olfactory disorders 18 months after contracting COVID-19. medRxiv. 20 January 2022.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: