Biznews

ขาซิ่งต้องรู้!เปิด 8 เส้นทางเหยียบได้ 120 กม./ชม.เฟส 3 ดีเดย์มี.ค.ปีหน้า

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564 ซึ่งภายหลังจากที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ผู้ขับขี่รถใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนทางหลวงหมายเลข 32 หรือถนนสายเอเชีย ช่วงหมวดทางหลวงบางปะอิน ถึงทางต่างระดับอ่างทอง เป็นเส้นทางแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ตามนโยบายการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ล่าสุดก็ได้เปิดเส้นทางนำร่องอีก 6 เส้นทางไปเมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งการปรับอัตราความเร็วดังกล่าว กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมทางหลวงปรับปรุงเพิ่มมาตรฐานทางกายภาพให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน ในการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย ทั้งบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถเดินทางบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีเป้าหมายในการลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ลดอุบัติเหตุรุนแรงทางถนนได้

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท จะร่วมมือระหว่างกัน ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ได้พิจารณาเส้นทางที่จะปรับความเร็วใหม่เพิ่มเติม จำนวน 8 เส้นทาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น เส้นทางของกรมทางหลวง 6 เส้นทาง ได้แก่

เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 1 ช่วงหนองแค – หินกอง – ปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม. 79+000 – 105+000 ระยะทางรวมประมาณ 26.000 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 9 ช่วงบางแค – คลองมหาสวัสดิ์ กม. 23+000 – 31+872 ระยะทางรวมประมาณ 8.872 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 347 ช่วงเทคโนโลยีปทุมธานี – ต่างระดับเชียงรากน้อย กม. 1+000 – 10+000 ระยะทางรวมประมาณ 10.000 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 4 ทางหลวงหมายเลข 35 ช่วงนาโคก – แพรกหนามแดง กม. 56+000 – 80+600 ระยะทางรวมประมาณ 24.600 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ กม. 160+000 – 167+000 ระยะทางรวมประมาณ 7.000 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 6 ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงเขาวัง – สระพระ กม. 172+000 – 183+500 ระยะทางรวมประมาณ 11.500 กิโลเมตร

และเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 นบ.3021 (ถนนราชพฤกษ์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 51.700 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 นบ.1020 (ถนนนครอินทร์) ตลอดเส้นทาง ระยะทางรวมประมาณ 12.400 กิโลเมตร

 

Related Articles

Back to top button
X