Biznews

“ขอจอดเลิกแจว”ตรวจรายชื่อผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแห่คืนใบอนุญาตกสทช.

อกสั่นขวัญแขวนไปตามๆ  กันสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแจ้งต่อ กสทช. ว่าจะคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลหรือไม่ ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการจำนวนหลายรายอยู่ระหว่างประชุมเพื่อตัดสินใจ โดยแต่ละช่องจะต้องคิดให้รอบคอบเพราะเงินชดเชยที่จะได้รับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

“สปริงนิวส์” ยื่นก่อนใครเพื่อน 

บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น (NEWS) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด (SPTV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ) ให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.70 ล้านบาท

วอยซ์ทีวี  ตามมาติดๆ 

ตลอดทั้งวันหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลแล้ว พร้อมแจ้งให้ผู้ได้ที่รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลทั้ง 22 ช่องรับทราบ และหากช่องไหนประสงค์ยื่นคืนใบอนุญาตฯ ก็ให้ทำตามขั้นตอนดังที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น  วอยซ์ทีวีได้ประกาศคืนช่องทันที โดย บริษัทวอยซ์ ทีวีจำกัด จะยังคงดำเนินงานต่อแต่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มในการสำเสนอมุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์ ยูทูบ เฟซบุ๊กเพจ ไลน์อินสตาแกรมและ ทวิตเตอร์

ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ วอยซ์ทีวี 21 จะออกอากาศผ่านระบบดิจิทัลจนถึงวันที่ 31 ก.ค. นี้ และในระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค. จะดำเนินการออกอากาศคู่ขนานผ่านระบบดิจิทัล ดาวเทียม และแพลตฟอร์มออนไลน์หลัก คือเฟซบุ๊กและยูทูบ
วอยซ์ทีวียืนยันการเป็นสถานีวิเคราะห์ข่าวที่เข้มข้น มีคุณภาพ ถูกต้องรอบด้าน ยืนหยัดหลักประชาธิปไตย และมุ่งเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่ยังนิยมติดตามข่าวสารผ่านจอโทรทัศน์ซึ่งจะเป็นช่องดาวเทียมหมายเลขใดนั้น วอยซ์ทีวีจะสื่อสารให้ทราบในอนาคตอันใกล้

ผู้บริหารวอยซ์ทีวีระบุด้วยว่า ในการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ วอยซ์ทีวีจะปรับโครงสร้างการทำงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับทิศทางและรูปแบบในอนาคต โดยให้เกิดผลกระทบกับโครงสร้างเดิมน้อยที่สุด

14 MCOT Famil  ไม่รอด

รายถัดมาคือ อสมท. (MCOT) ประกาศคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง14 MCOT Family แต่ยืนยันยังคงสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทางของ บมจ. อสมท” 12.57 น.

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า คณะกรรมการ บมจ. อสมท ได้พิจารณาตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอและมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ให้ บมจ. อสมท แจ้งความประสงค์ในการคืนใบอนุญาตฯ ช่อง 14 MCOT Family หมายเลขช่อง 14 หมวดหมู่ช่องรายการสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นหนังสือไปยังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามคำสั่งฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับ บมจ. อสมท และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตาม บมจ. อสมท ยังคงมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนส่งเสริม เด็ก เยาวชน สังคมและครอบครัวตามภารกิจขององค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง ของ บมจ.

สำหรับช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 บมจ. อสมท จะมุ่งสร้างสรรค์รายการด้วยสาระและความสนุกอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้รายการของช่อง 9 MCOT HD กลับมาครองความนิยมจากผู้บริโภคในอับดับ Top 10  อีกครั้ง ทั้งนี้ อสมท ยังคงเดินตาม Roadmap 3 ส่วน ในปี 2562-2565 โดยเน้นการพัฒนาContent, Informations และ Data และปรับปรุงกระบวนการภายใน รวมทั้งหารายได้         จากแหล่งอื่นๆ ทดแทนควบคู่กันไป เช่น การพัฒนาที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 เป็นต้น นับจากนี้ อสมท จะเปิดกว้างให้พันธมิตรภายนอกเข้ามาทำงานร่วมกับ อสมท มากขึ้น ทั้งในด้านการผลิตรายการการทำระบบ IT และเทคโนโลยี และการเปิดตลาดใหม่ๆ นายเขมทัตต์ กล่าว

คณะกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้บริษัท สปริง 26 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบ กิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 (“ใบอนุญาตฯ”) แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยการขอคืนใบอนุญาตดังกล่าวถือเป็นการขอยกเลิกใบอนุญาตฯ

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการ แก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562.

นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน)หรือNMG เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติคืนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 26 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ตามประกาศ ม.44 ที่ให้โอกาส เอกชน คืนใบอนุญาตที่ประมูลมาได้  โดยได้ยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  และจะมุ่งมั่นในการพัฒนา เนื้อหาสาระ และรูปแบบการนำเสนอข่าวสาร อันเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม ที่มีความรู้ ความชำนาญอย่างแท้จริง ในทุก Platform ทั้ง สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และ New Media ต่อไป
ช่อง 13 ,28 จอดไม่ต้องแจว  
ส่งท้ายกันที่ 2 ช่องใหญ่อย่าง FAMILY ช่อง 13 และ 3SD ช่อง 28 ภายใต้การบริหารของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 น่าจะเป็นผู้ประกอบการรายสุดท้ายที่ยื่นคืนช่องให้กับทางกสทช. คงเหลือไว้เพียงช่องหลักคือ ช่อง33 เพียงช่องเดียว 
ทั้ง 7 ช่องดังกล่าวจะทะยอยงดการออกอากาศทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมนี้  
ถือเป็นมหากาพย์ครั้งสำคัญของวงการทีวีดิจิทัลบ้านเราที่น่าจะอยู่ในความทรงจำและถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของใครหลายคนเลยทีเดียว   

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: