BiznewsIT & Digital

กองปราบแนะ “วิธีการตรวจสอบ Facebook ถูกแฮกหรือไม่?”

เพื่อป้องกันมิให้คนร้ายใช้ Facebook ของท่านเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆเช่น ปลอมเป็นตัวท่านไปหลอกให้เพื่อนใน Facebook ให้โอนเงิน หรือการโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อไปใช้ในทางเสียหาย เป็นต้น ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้

เพื่อความปลอดภัย กองปราบปรามขอแนะนำให้ท่านหมั่นตรวจสอบว่า Facebook ของท่านว่าถูกแฮกอยู่หรือไม่

(ขั้นตอนตามภาพประกอบ) และหมั่นเปลี่ยนรหัสผ่าน Facebook อยู่เป็นประจำนะคะ

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: