Biznews

กลับบ้านสะดวกสบาย! ‘มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช’ เปิดทดลองวิ่งฟรี 28 ธ.ค. 66

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ได้ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ใน จ.นครราชสีมา เพื่อหารือเตรียมความพร้อมเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วง อ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว-อ.ขามทะเลสอ-ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระยะทาง 77.493 กิโลเมตร (กม.) ที่จะเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 67

ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงแผนเปิดให้บริการ และเตรียมความพร้อมนำข้อมูลไปสู่การปฏิบัติให้ตรงกัน เพราะการเปิดครั้งนี้จะไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ทั้งระยะทางที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาเปิดที่ไม่เปิดเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น และรูปแบบการจัดเดินรถที่สามารถวิ่งได้ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ)

ขณะนี้แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่เตรียมความพร้อมตามแนวเส้นทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง และทยอยติดตั้งป้ายต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้ทราบต่อไป

ขณะเดียวกัน ทล. เร่งรัดดำเนินการตอน 34 ช่วง กม.140+040-141+810 ระยะทาง 1.770 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้างกำแพงบังสายตา พร้อมวัสดุปิดคลุมแบบสมบูรณ์ ผ่านพื้นที่เรือนจำกลางคลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา คาดว่าแล้วเสร็จ 5 ธ.ค.66 และ ตอน 39 ช่วง กม.175+100-188+800 ระยะทาง 13.7 กม. พื้นที่ อ.ขามทะเลสอ และ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นช่วงปลายโครงการที่เชื่อมต่อกับตอน 40 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา คาดแล้วเสร็จ ธ.ค.66

สำหรับเปิดให้บริการครั้งนี้ รูปแบบให้บริการขนาด 4 ช่องจราจร ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง (ชม.) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 28 ธ.ค.66 เป็นต้นไป ซึ่งจะเปิดให้บริการไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น แต่การเปิดบริการครั้งนี้จะเปิดให้บริการตลอดไป เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางที่ต้องการเดินทางในช่วงเวลาปกติด้วย

กำหนดจุดเข้า-ออก จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1.จุดเข้า-ออก ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ ช่วง กม.65 ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง 2.จุดเข้า-ออก ช่วงต่างระดับสีคิ้วบ้านหนองรี ตัดกับ ทล.201 (สายต่างระดับสีคิ้ว-เชียงคาน) กม.5+500 พื้นที่ อ.สีคิ้ว เพื่อไป จ.ชัยภูมิ และ จ.บุรีรัมย์ 3.จุดเข้า-ออก ทล.290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) ระหว่าง M6 กับ ทล.290 ช่วง กม.14+775 พื้นที่ อ.ขามทะเลสอ เพื่อไป จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก่น และ 4.จุดเข้า-ออก ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ระหว่าง M6 กับ ทล.204 ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (ด้านตะวันตก) หรือถนนบายพาส ช่วง กม.3+230 พื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อไป อ.เมืองนครราชสีมา และ อ.ปักธงชัย

ทั้งนี้มีจุดบริการห้องน้ำ 1 จุด คือ ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว กม.ที่ 147 ทั้งทิศทางขาเข้าและขาออก รวมทั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านจราจร มีเจ้าหน้าที่แขวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจทางหลวง ตำรวจในพื้นที่ อาสาสมัคร กู้ภัย คอยให้บริการ สำหรับช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เหตุฉุกเฉิน และรถเสีย ซึ่งการเปิดให้บริการจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ความเร็วในเส้นทางห้ามเกิน 80 กม. ต่อ ชม. และห้ามจอดรถลงมาถ่ายรูปเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยและลดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ

อย่างไรก็ตามเปิดบริการครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนมิตรภาพได้ 30% หรือวันละ 30,000 คัน จากปริมาณจราจรช่วงเทศกาลอยู่ที่ 100,000-120,000 คันต่อวัน ส่วนปริมาณการจราจรช่วงเดินทางปกติอยู่ที่ 50,000-60,000 คันต่อวัน ซึ่งจากเดิมในช่วงเทศกาลปีใหม่ และ สงกรานต์ ทล. ได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ 64 กม. โดยให้บริการเดินทางทางเดียว (วันเวย์) ฝั่งกังหันตรงข้ามเขื่อนลำตะคอง 2 ช่องทางจาก 4 ช่องทาง

M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 84,600 ล้านบาท งานโยธา แบ่งก่อสร้าง 40 ตอน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 28 ตอน อยู่ระหว่างก่อสร้าง 12 ตอน ผลงานความคืบหน้า (ต.ค.66) อยู่ที่ 92.488% จากแผนงาน 91.982% เร็วกว่าแผน 0.506% งานโยธาแล้วเสร็จในปี 66 อีก 2 ตอน คาดเสร็จตลอดสายทาง มิ.ย.68

ส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) ก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 9 แห่ง ผลงาน (เดือน ต.ค.66) คืบหน้า 22.53% จากแผนงาน 46.60% ช้ากว่าแผน 24.07% อยู่ระหว่างก่อสร้าง ถนนบริเวณด่าน อาคารด่าน และติดตั้งระบบต่างๆ คาดแล้วเสร็จในปี 68 ตามสัญญา.

Related Articles

Back to top button
X