Biznews

จะอยู่กันยังงัย! กทม.-ปริมณฑล ฝุ่นเกินมาตรฐาน 49 พื้นที่!

เช้านี้ (20 ม.ค.62) เวลา 07.00น. กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 47 – 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยแนวโน้มในภาพรวมเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่จากเมื่อวาน โดยพบพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 49 พื้นที่ (สีส้ม)

ได้แก่ บริเวณแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ, แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ, ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ, ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ, แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ, แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ, ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม, ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี, ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี, ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี, ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ, ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ, ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมการแจ้ง และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานต่างๆ งดใช้รถยนต์ รถโดยสารควันดำอย่างเด็ดขาด งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท รวมถึงควบคุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X
%d bloggers like this: