Biznews

กงสุลไทย ณ ฮ่องกงเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุมประท้วง 7 แห่งวันนี้

เฟซบุ๊กเพจ Royal Thai Consulate-General, Hong Kong ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งเตือนคนไทยในฮ่องกงและนักท่องเที่ยว โดยระบุว่า ได้รับรายงานว่าอาจมีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ในเวลาประมาณ 13.00 น. ณ ย่านต่างๆ ดังนี้

1. Admiralty

2. Wong Tai Sin

3. Mong Kok

4. Tsuen Wan

5. Tai Po

6. Sha Tin

7. Tuen Mun

เนื่องด้วยการชุมนุมประท้วงในขณะนี้มีการใช้ความรุนแรงบ่อยครั้ง สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอย้ำคนไทยในฮ่องกงและนักท่องเที่ยวไทยในฮ่องกงโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้สถานที่มีการชุมนุมประท้วงโดยเด็ดขาด รวมทั้งโปรดงดการถ่ายภาพในระยะใกล้ของเหตุการณ์ประท้วง ผู้ประท้วง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการกระทำอื่นๆ ที่อาจเป็นการยั่วยุผู้ประท้วง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน รวมทั้งเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์และรถไฟใต้ดิน MTR

 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือคนไทยที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง และนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกง ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ www.consular.go.th/main/th/register หรือทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.thai-consulate.org.hk

คนไทยในฮ่องกงสามารถติดตามข่าวสาร สถานการณ์ภาพรวมได้ที่ website สำนักงานตำรวจฮ่องกง ที่ https://www.police.gov.hk/ppp_en/index.html

สามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยรถไฟ MTR ได้ที่ http://www.mtr.com.hk/en/customer/main/index.html และสามารถตรวจสอบสถานะของท่าอากาศยานฮ่องกงและตารางเที่ยวบินได้ที่ https://www.hongkongairport.com/

หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน สามารถประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821-1545 หรือ (+852) 6821-1546 และ Call Center กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (+66) 2-572-8442

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
X
%d bloggers like this: