Real Estate

“TOA ไม่ทิ้งกัน”เปิดอาชีพใหม่ ‘ช่างทาสี’ ช่วยคนตกงานสู้โควิด-19

ขณะที่หลายชีวิตต้องประสบปัญหาตกงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ถาโถมโลกใบนี้อย่างบ้าคลั่ง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้าสู่รูปแบบใหม่อย่างไร้ทางเลือก ภาวะข้าวยากหมากแพง ล่าสุด TOA เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อจ้างคนทำงานให้มีรายได้ ด้วยอาชีพช่างทาสีช่วยคนตกงานสู้โควิด-19 

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า  ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสี โดยคนไทย 100% ตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อน ตกงาน ขาดแคลนรายได้ จึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ ผ่านโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกัน” สู้ภัยโควิด-19 เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสี เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ในการจ้างงานผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้ทำงานกับบริษัทผู้รับเหมาชั้นนำ พร้อมรับเงินเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลืออีกวันละ 400 บาท

โดยการจัดโครงการ “พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส สร้างอาชีพกับ TOA” เปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีมืออาชีพมาตรฐาน TOAเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ว่างงานจากวิกฤติโควิด-19 ในระยะยาว ให้มีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวต่อไป ประกอบด้วยหลักสูตรระบบงานสีทาอาคาร และหลักสูตรระบบติดตั้งแผ่นยิปซั่มสำหรับงานฝ้า อบรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติจริง เพราะปัจจุบันตลาดทาสีบ้านเก่า (Repaint) มีจำนวนมาก ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับช่างสี และตั้งเป้าหมายเปิดอบรมให้แก่ผู้ว่างงานในระยะแรก เป็นจำนวน 400 คน พร้อมมอบเงินเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือวันละ 400 บาท ตลอดระยะเวลาการอบรม 5 วัน และใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรจาก TOA

สำหรับในเฟสแรกนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 10 รุ่น รวม 287 คน สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นต่อไป สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 63 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เฟสบุ๊กและเว็บไซต์ TOA Paint หรือ Call Center โทร. 02-335-5777 กด 4

นอกจากนี้ TOA ยังได้ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ในการจ้างงานผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้มีอาชีพ มีรายได้และได้ทำงานกับบริษัทผู้รับเหมาชั้นนำ พร้อมรับเงินเบี้ยเลี้ยงช่วยเหลือจอีกวันละ 400 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ไม่เกิน 22 วัน) ในระหว่างที่เข้าไปทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้รับเหมาช่างทาสีมืออาชีพต่อไป

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: