ไม่ใช่แค่โตให้ไว แต่ทำไมต้องโตให้ “ยกกำลัง”

Close