“She-economy” เมื่อเศรษฐกิจเอเชียถูกขับเคลื่อนด้วยผู้หญิง

นิโอ ทาร์เก็ต เผยผลการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งการศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลก พบสตรีมีสถานะทางการงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น แนะผู้ประกอบการไทย เร่งสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผลิตสินค้าจับไลฟ์สไตล์จาก “พลังผู้หญิง” หรือ “She-economy” ล่าสุดจับมือกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ จัดงาน 2018 ASIA CEO SUMMIT ณ ประเทศสิงคโปร์และในประเทศไทย เปิดเวทีสัมมนา พร้อมให้รางวัลแบรนด์ไทยที่เป็นที่ชื่นชอบและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด

นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารชื่อเสียงองค์กร (Brand Reputation Consulting) กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่าจำนวนและบทบาทของสตรีในภาคแรงงานได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าในอนาคต กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ที่มีอิทธิพลสูงต่อการผลักดันเศรษฐกิจ ด้วยบทบาทในภาคแรงงาน กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และมีอำนาจการตัดสินใจซื้อมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีข้อมูลยืนยันจากผลสำรวจต่าง ๆ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก อาทิ รายงานผลวิจัยจาก ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส รีวิว ที่ระบุว่า ผู้หญิงจะเป็นผู้ตัดสินใจหลักด้วยตัวเอง สูงกว่าร้อยละ 80 สำหรับการซื้อสินค้าในสินค้าประเภทที่อยู่อาศัย รถ อาหาร เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งแพ็คเกจท่องเที่ยว โดยมีปัจจัยมาจากรายได้ ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ส่งผลให้ผู้หญิงมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการยอมรับในสถานะทางสังคมที่ผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในการบริหารมากขึ้น โดยข้อมูลจากแกรนท์ ธอร์นตัน ระบุว่า ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สัดส่วนของผู้หญิงที่ทำงานในระดับผู้บริหาร เพิ่มขึ้นเป็น 29% ในปี 2560 โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศของภูมิภาคนี้ที่มีผู้หญิงดำรงตำแหน่งผู้บริหารมากเป็นอันดับที่ 3 รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าข้อมูลจำนวนประชากรในประเทศไทย สัดส่วนของเพศชายและหญิงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่เมื่อเจาะลึกลงไปจะพบว่า ประชากรวัยทำงานที่มีกำลังซื้ออายุตั้งแต่ 25 – 54 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46 ของประชากรทั้งหมด เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียก็มีแนวโน้มสัดส่วนประชากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บทบาทของผู้หญิงในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น มีกำลังซื้อ และเป็นส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวคิด “She-economy” หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยพลังหญิง จึงเป็นโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นจากขนาดตลาดของผู้หญิงที่ใหญ่ขึ้น เป็นสิ่งที่นักการตลาดต่างเร่งแข่งกันแย่งชิงสร้างพื้นที่ความต้องการให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิง ดังจะเห็นได้จากบริการที่จัดพิเศษเฉพาะสตรี เช่น ที่จอดรถ ห้องพักในคอนโด ซึ่งนักการตลาดจะเจาะกลุ่มย่อยเฉพาะสตรีมากขึ้น รวมทั้งเรื่องการสร้างแบรนด์และชื่อเสียง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้แบรนด์เป็นที่รักของกลุ่มลูกค้าผู้หญิง นอกจากนี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหันมาสนใจและคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และรสนิยมของผู้หญิงมากขึ้น เพื่อให้กลายเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค (Brand Love)

ทั้งนี้ การจะสร้างให้สินค้าและบริการเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาไลฟ์สไตล์และรสนิยมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ซึ่งจากการสำรวจแบรนด์ที่ผู้บริโภคชื่นชอบกับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิง จำนวนกว่า 6,000 คน จาก 5 ประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อินฟลูเอ็นเชี่ยลแบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ และนิโอ ทาร์เก็ต พบว่าผู้บริโภคชาวไทยชื่นชอบและมีไลฟ์สไตล์ในการเลือกใช้แบรนด์ไทย กล้าที่จะลองซื้อและบริโภคสินค้าแปลกใหม่จากทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศ ดังนั้น แบรนด์ไทยต้องสามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้ถึง Passion ในตัวสินค้าและเกิดกระแสให้คนพูดถึงแบบปากต่อปาก หรือสร้างการมีส่วนร่วมในความเป็นสินค้าของคนไทย เช่น ความรู้สึกที่มีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลทีมชาติไทย หรือ ความภูมิใจในแบรนด์ไทยที่เติบโตในต่างประเทศ เช่น นารายา จึงจะกลายเป็น Brand Love ได้ ส่วนผู้บริโภคชาวจีนจะมีไลฟ์สไตล์ที่จะนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมที่เสริมภาพลักษณ์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีระดับ รวมไปถึงการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพ

“การขยายตลาดสินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าผู้หญิงในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องหาอัตลักษณ์และนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ รวมทั้งในประเทศไทยได้ และเพื่อส่งเสริมผลักดันให้แบรนด์ไทยตื่นตัวกับการให้ความสำคัญเรื่องการสร้างชื่อเสียงขององค์กร การสร้างแบรนด์ให้ได้รับการยอมรับ เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และการสร้างโอกาสให้แบรนด์ไทยสามารถเติบโตได้ทั้งในระดับประเทศและในตลาดสากล นิโอ ทาร์เก็ต จึงได้ร่วมกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ในเอเชียมายาวนานกว่า 20 ปี ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำในเอเชีย ในงาน “2018 ASIA CEO SUMMIT & AWARD CEREMONY” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแมริออท ถังพลาซา ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ” นางวรรณี กล่าวทิ้งท้าย

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: