Real Estate

เริ่มแล้ว บิ๊กอสังหา ประกาศ “Work From Home” เพิ่มความปลอดภัยให้พนักงาน – สังคม

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทุกรายชั่วโมงนั้น ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทุกสาขา ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจในไทยต้องเผชิญแรงกดดันทุกทาง

โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ”ห่วงโซ่มูลค่า” ให้กับระบบเศรษฐกิจเกิดการหยุดชะงักและขาดรายได้หล่อเลี้ยงกิจการ ทำให้ต้องปรับตัวรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และคงเป็นเหตุการณ์ที่แน่ชัดแล้วว่าวิกฤตโควิด-19 จะยังไม่สิ้นสุดในระยะใกล้ ซึ่งเป็นความยากที่เศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะพลิกฟื้นกลับมาเติบโตในช่วงเวลาอันรวดเร็วได้ ขณะเดียวกันธุรกิจต้องรอดภายใต้สถานการณ์นี้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัว และเตรียมแผนรับมือเพื่ออนาคต

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ล่าสุด (23 มีนาคม 2563) ออกประกาศนโยบาย SENA ZERO COVID” รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมบังคับใช้มาตรการทำงานที่บ้าน “Work From Home” สนองนโยบายภาครัฐ “Social Distance” หรือ “Social Distancing” เพื่อให้พนักงานปลอดภัยโดยทำงานจากบ้านเพิ่มระยะห่างทางสังคม และช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อจากสถานการณ์ไวรัสร้ายโควิด – 19 ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัทและพนักงาน โดยมาตรการเบื้องต้นได้วางแนวทางปฎิบัติ : Hybrid work from home แบ่งพนักงานเข้ามาปฎิบัติงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่ละแผนกแบ่งทีมการทำงานเพื่อสลับทำงานจากบ้าน โดยมีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 (หรือจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)

 

นอกเหนือจากมาตรการ “Work from Home” แล้ว ทางบริษัท ยังมีระบบศูนย์ปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานได้รับทราบเป็นข้อมูล, การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงเฝ้าระวัง ติดตามสอบถามอาการของพนักงานที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีการซื้อประกันโควิด-19 ให้กับกลุ่มพนักงานทุกคนอีกด้วย

พฤกษาประกาศทำงานจากบ้าน ร่วมใจต้านการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยที่มียอดการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนรัฐบาลได้ประกาศปิดสถานที่เสี่ยง 26 ประเภทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 นั้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่เชื้อตามนโยบายด้านความใส่ใจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าเป็นสำคัญ รวมถึงเป็นการดำเนินงานสนองนโยบายภาครัฐ พฤกษาจึงประกาศให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ชั่วคราว เพื่อลดความแออัดในสำนักงาน โดยจะสามารถลดความแออัดภายในสำนักงานได้ลง 50% เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

สำหรับช่องทางการติดต่อพนักงานที่ปฎิบัติงานในสำนักงานใหญ่  โรงงานพรีคาสท์ โครงการและสำนักงานขายทุกแห่ง สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ Email ของพนักงานที่ต้องการติดต่อได้ตามปกติ  นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อผ่าน Contact Center โทร. 1739 หรือ ผ่าน  www.pruksa.com ได้ตลอด 24 ช.ม.

ทั้งนี้พฤกษาให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มข้นมาโดยตลอดในทุกด้าน โดยมีมาตรการป้องกันทั้งที่โครงการต่างๆ สำนักงานขาย สำนักงานใหญ่ และโรงงานพรีคาสท์มาตลอดดังนี้

ด้านมาตรการป้องกันที่สำนักงานขายของโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจสำหรับลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการ ได้ออกนโยบายให้พนักงานขาย แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง ที่จับบานประตูเข้า-ออก โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา พร้อมทั้งฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ ทุกชั่วโมง  รวมทั้งจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือประจำจุด จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับลูกค้า และให้ทำความสะอาดบัตรเข้าออกเป็นประจำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

 

สำหรับมาตรการป้องกันที่สำนักงานใหญ่ มีการคัดกรองผู้มาติดต่อกับสำนักงาน โดยจำกัดการเข้าออกได้เพียงทางเดียว จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลเพื่อล้างมือ มีการตรวจวัดไข้ก่อนขึ้นอาคาร หมั่นให้มีการทำความสะอาดบริเวณลิฟท์และพื้นที่ส่วนกลางในอาคารถี่ขึ้น ทุกชั้นในสำนักงานอาคารเพิร์ลฯ ให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัย  และขอความร่วมมือจากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อในอาคารสำนักงานให้สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ และหากพบพนักงานมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดทุกกรณี ให้หยุดปฎิบัติงาน และต้องไปพบแพทย์ทันที หากสงสัยให้เฝ้าสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

 พฤกษาจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทย และขอเป็นกำลังใจกับหลายๆ ฝ่าย ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์นี้ และหวังว่าชาวไทยทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกัน ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยดี”  

 

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
%d bloggers like this: