Biznews

RetailEX ASEAN 2017 ย้ำภาพค้าปลีกโต

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับ อิมแพ็ค จัดงาน RetailEX ASEAN 2017

 งานแสดงสินค้าและบริการเพื่อธุรกิจค้าปลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

 ตอบรับธุรกิจค้าปลีกไทยเติบโตต่อเนื่องในช่วงต้นปีสูงถึง 2.8% เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 3% สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับ อิมแพ็ค และ แคลเรียน อีเว้นทส์ เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าและบริการเพื่อธุรกิจค้าปลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน หรือ RetailEX ASEAN 2017 ร่วมกับงาน Internet Retailing Expo ASEAN เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการได้พัฒนาและดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก ในยุคออนไลน์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้พัฒนาธุรกิจค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 14–16 กันยายน 2560 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 300 แบรนด์ รวมถึงผู้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจและชมงานจากประเทศอาเซียนกว่า 5,000 ราย

 

นางสาวจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยถึงภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น เติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 3% แต่ในครึ่งแรกของปี 2560 เติบโตสูงถึง 2.8% ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีก่อนหน้าทั้งปี เชื่อมั่นว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนด้าน infrastructure นั้น เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน สาสธารณูปโภค รวมถึงการลงทุนของเอกชนเกี่ยวกับอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้าต่างๆ จะช่วยผลักดันทำให้ตัวเลขการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกไทยนั้นอาจพุ่งสูงถึง 5% ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ สมาคมฯ จึงได้ร่วมในการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติประจำปีเพื่อธุรกิจค้าปลีก หรือ รีเทลเอ็กซ์ อาเซียน (RetailEX ASEAN) อย่างต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำธุรกิจค้าปลีกไทยและอาเซียนได้เข้าใจถึงกระบวนการของธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยงานนี้ได้รวบรวมเครื่องมือ นวัตกรรม เทคโนโลยี จากหลากหลายผู้ประกอบการมาไว้ในงานเดียว พร้อมจัดการสัมมนาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีกที่ทางสมาคมฯ ได้คัดสรรมาเป็นวิทยากรพิเศษตลอด 3 วันการจัดงาน

 

 RetailEX-press
RetailEX-press

มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน RetailEX ASEAN 2017 กล่าวว่า งานแสดงสินค้าและบริการเพื่อธุรกิจค้าปลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 บนพื้นที่แสดงสินค้ากว่า 5,000 ตารางเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 300 แบรนด์จากบริษัทชั้นนำ และคาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 5,000 ราย สำหรับไฮไลท์ที่จะมาจัดแสดงครั้งนี้ อาทิ โชว์คอนเซ็ปการจัดร้านค้าปลีกในอนาตค เป็นการจัดตัวอย่างหน้าร้าน 4 รูปแบบ สำหรับ ร้านแฟชั่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และคลังสินค้า คาดจะสามารถดึดดูดผู้เข้าร่วมชมงานให้เข้ามาชมร้านค้าเสมือนจริงที่ใช้สินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ DVM, Triple Q Fashion, SPD Retail, Quikframe System, RBS Design, Bangkok OA Coms, Riverplus และ Ocha POS

 

การประชุม Internet Retailing Expo (IRX) ระดับอาเซียน การประชุมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 วัน มุ่งเน้นความรู้เรื่อง อีคอมเมิร์ซ จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลระดับอาเซียน อาทิ วิทยากรจาก โคคา-โคล่า ,ยูนิลิเวอร์, ลาซาด้า, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, ลีวาย, เคลล็อกส์ และบริษัทอื่นๆ  อีกมากมาย รวมถึงโปรแกรมฝึกอบรมธุรกิจค้าปลีกประเทศไทย โปรแกรมฝึกอบรมนี้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ที่รวบรวมวิทยากรที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมมากกว่า 30 คนที่จะมาแบ่งปัน ความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การจัดการธุรกิจแบบวันต่อวัน จนถึงการเติบโตขององค์กร โปรแกรมฝึกอบรมนี้สามารถรับฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้ง 3 วันการจัดงาน เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการพัฒนาของอุตสาหกรรมค้าปลีก

 RetailEX-press
RetailEX-press

 

RetailEX ASEAN 2017 เป็นแพลตฟอร์มที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมค้าปลีกในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะนำเสนอโอกาสทางการค้า การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การลงทุนในภาคการค้าปลีกในภูมิภาคนี้อย่างเต็มรูปแบบ RetailEX ASEAN 2017 จึงเป็นเหมือนจุดนัดหมายที่ผู้ที่อยู่ในธุรกิจค้าปลีกจะพลาดไม่ได้ ระหว่าง วันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Related Articles

Back to top button
X
%d bloggers like this: