Biznews

“PLAT” ย้ำ Don Don Donki เปิด Q1 ปีหน้า

นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจโรงแรม เปิดเผยว่า  ผลงานในงวด 9 เดือน ของปี 2562 รายได้อยู่ที่ 1,859 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 299ล้านบาท หรือ 19%  มีกำไรอยู่ที่ 536  ล้านบาท ลดลง 52 ล้านบาท  หรือลดลง 9%  จากงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม   ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยกำไรขั้นต้นจากธุรกิจหลัก 9 เดือนของปี 2562 รวม 920  ล้านบาท ลดลง 51  ล้านบาท หรือลดลง  5%

ปัจจัยหลักที่ส่งเสริมอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในงวด 9 เดือน ปี 2562 แบ่งตามประเภทรายได้ดังนี้
-รายได้จากการให้เช่าและบริการรวม 1,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261 ล้านบาท คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่ โครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 และโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดือนธ.ค.2561 นอกจากนี้ บริษัทฯยังสามารถเพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ได้มีการลงนามในสัญญาให้เช่าพื้นที่กับ PPI (Thailand) Co.,LTD. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวนพื้นที่ 3,983 ตารางเมตร เพื่อเปิด Don Don Donki ห้างสรรพสินค้าราคาประหยัดอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปลายไตรมาส 1 ปี 2563

-รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมรวม 329 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท คิดเป็น 5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงขึ้น โดย 9 เดือนแรก ปี 2562  โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ มีอัตราเข้าพักเฉลี่ย 94% เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรา 91%  เนื่องจากมีความต้องการจองห้องพักจำนวนมาก

-รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  รวม 185 ล้านบาท ลดลง 12 ล้านบาท หรือ 6% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากทัวร์นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาไทยมีจำนวนลดลง  จึงส่งผลให้กลุ่มทัวร์ชาวจีนที่ใช้บริการในศูนย์อาหารลดลง

 

อย่างไรก็ตาม ในงวด 9 เดือน บริษัทฯมีรายได้อื่นๆ 88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือ 66% ส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และกำไรจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า

ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการต่อสัญญาเช่าที่ดินเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 70.05 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี ระหว่างซอยเพชรบุรี 23-31 โดยบริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะนำที่ดินดังกล่าวมาพัฒนาโครงการตลาดนัดกลางคืน ระยะเวลาให้เช่า 3 ปี โดยบริษัทฯชำระค่าเช่าที่ดิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 61,236,000 บาท ตลอดอายุสัญญาเช่า  บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากโครงการดังกล่าว

Related Articles

Back to top button
X